INMNAHER Game Theory and Economic Decisions

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
léto 2019
Rozsah
2/1/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Elena Mielcová, Ph.D. (přednášející)
Ing. Elena Mielcová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Ing. Elena Mielcová, Ph.D.
Katedra informatiky a matematiky - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Mgr. Radmila Krkošková, Ph.D.
Předpoklady
K absolvování předmětu nejsou vyžadovány žádné podmínky a předmět může být zapsán nezávisle na jiných předmětech.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Literatura
    povinná literatura
  • MIELCOVÁ, E. Teorie her a ekonomické rozhodování. Karviná: SU OPF, 2014. ISBN 978-80-7510-029-0. info
    doporučená literatura
  • MAŇAS, M. Teorie her a konflikty zájmů. Praha : Oeconomica, 2002. ISBN 80-245-0450-2. info
  • MYERSON, R. B. Game Theory: Analysis of Conflict. Harvard University Press, 1997. ISBN 9780674341166. info
Výukové metody
Demonstrace dovedností
Seminární výuka
Metody hodnocení
Zápočet
Informace učitele
Požadavky na studenta: docházka na semináře min. 60 %, průběžné testy, zkouškový test.
Hodnotící metody: 2 průběžné testy (2 x 30 % = 60 % hodnocení), písemná zkouška (40 % hodnocení).

AktivityNáročnost [h]
Ostatní studijní zátěž41
Přednáška26
Seminář13
Zápočet30
Celkem110
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2019.