INMNAHER Game Theory and Economic Decisions

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
zima 2019
Rozsah
2/1/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. RNDr. David Bartl, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. David Bartl, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. David Bartl, Ph.D.
Katedra informatiky a matematiky - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Mgr. Radmila Krkošková, Ph.D.
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( N ) && FORMA ( P )
K absolvování předmětu nejsou vyžadovány žádné podmínky a předmět může být zapsán nezávisle na jiných předmětech.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Literatura
    povinná literatura
  • MIELCOVÁ, E. Teorie her a ekonomické rozhodování. Karviná: SU OPF, 2014. ISBN 978-80-7510-029-0. info
    doporučená literatura
  • MAŇAS, M. Teorie her a konflikty zájmů. Praha : Oeconomica, 2002. ISBN 80-245-0450-2. info
  • MYERSON, R. B. Game Theory: Analysis of Conflict. Harvard University Press, 1997. ISBN 9780674341166. info
Výukové metody
Demonstrace dovedností
Seminární výuka
Metody hodnocení
Zápočet
Informace učitele
Požadavky na studenta: docházka na semináře min. 60 %, průběžné testy, zkouškový test.
Hodnotící metody: 2 průběžné testy (2 x 30 % = 60 % hodnocení), písemná zkouška (40 % hodnocení).

AktivityNáročnost [h]
Ostatní studijní zátěž41
Přednáška26
Seminář13
Zápočet30
Celkem110
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/opf/zima2019/INMNAHER