INMNPISP Projektování informačních systémů

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
léto 2019
Rozsah
2/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Petr Suchánek, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Petr Suchánek, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Petr Suchánek, Ph.D.
Katedra informatiky a matematiky - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Petr Suchánek, Ph.D.
Předpoklady
K absolvování předmětu nejsou vyžadovány žádné podmínky a předmět může být zapsán nezávisle na jiných předmětech
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem předmětu je výklad zásad projektování a implementace informačních systémů včetně metod týmového řešení projektů.
Osnova
 • 1. IS/ICT v podniku
  Systém. Informační systém. Informační a komunikační technologie. Typy úloh IS/ICT. Hodnota IS/ICT v podniku. IS/ICT pro podporu řízení. Důvody realizace IS/ICT projektu. Specifika IS/ICT projektů.
  2. Modelování v přípravě projektu IS/ICT
  Podstata modelování, Role modelování. Procesní modely, modely na základě hodnotových řetězců. Obchodní vzory.
  3. Metodiky vývoje IS/ICT
  Druhy metodik vývoje IS. Strukturované a objektové metody vývoje IS.
  4. Příprava projektu IS/ICT
  Typy projektů. Studie proveditelnosti. Důvody realizace studie proveditelnosti. Plánovací proces. Etapy projektu. Zdroje pro realizaci projektu. Projektový tým. Metody řízení IS/ICT projektů.
  5. Realizace prováděcího projektu
  Prováděcí plán (Cílový koncept). Rozpis prací. Prototypování, využití agilních metodik, převod dat, školení uživatelů, náběh systému. Kritéria ekonomického a uživatelského hodnocení IS.
  6. Nástroje ICT v IS/ICT projektech
  CASE nástroje v projektování a realizaci IS. Princip CASE. Přehled nejpoužívanějších CASE nástrojů. MS Project: základní úlohy a použití. Gantt: základní úlohy a použití.
Literatura
  povinná literatura
 • VYMĚTAL, D., R. ŠPERKA a P. SUCHÁNEK. Projektování informačních systémů. Distanční studijní opora. Karviná: SU OPF, 2018. info
 • DOLEŽAL, J. Projektový management - Komplexně, prakticky a podle světových standard. Praha: Grada, 2016. ISBN 978-80-247-5620-2. info
 • BRUCKNER, T., J. VOŘÍŠEK a A. BUCHALCEVO. Tvorba informačních systémů - Principy, metodiky, architektury. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-4153-6. info
  doporučená literatura
 • OLSON, D. Information Systems Project Management. New York: Business Expert Press, 2014. ISBN 978-1631571220. info
 • VYMĚTAL, D. Informační systémy v podnicích. Teorie a praxe projektování. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-3046-2. info
 • ŘEPA, V. a V. VOJTKO. Podnikové procesy: procesní řízení a modelování. Praha: Grada, 2006. info
Výukové metody
Individuální konzultace
Demonstrace dovedností
Seminární výuka
Metody hodnocení
Známkou
Kombinovaná zkouška
Informace učitele
Požadavky na studenta: docházka na semináře, seminární práce.
Hodnotící metody: docházka na semináře min. 60 %, aktivita na seminářích (10 % hodnocení), obhajoba seminární práce (30 % hodnocení), ústní zkouška (60 % hodnocení).

AktivityNáročnost [h]
Ostatní studijní zátěž40
Přednáška26
Seminář13
Zkouška40
Celkem119
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2020, léto 2021, léto 2022.