INMNPISP Projektování informačních systémů

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
léto 2020
Rozsah
2/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Petr Suchánek, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Petr Suchánek, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Zdeněk Franěk, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Ing. Roman Šperka, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Zdeněk Franěk, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Ing. Roman Šperka, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Petr Suchánek, Ph.D.
Katedra informatiky a matematiky - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Ing. Jan Górecki, Ph.D.
Rozvrh
Čt 8:55–10:30 D036
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
INMNPISP/01: Čt 10:35–11:20 D036, P. Suchánek
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( N ) && FORMA ( P )
K absolvování předmětu nejsou vyžadovány žádné podmínky a předmět může být zapsán nezávisle na jiných předmětech
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je výklad zásad projektování a implementace informačních systémů včetně metod týmového řešení projektů.
Osnova
 • 1. IS/ICT v podniku
  Systém. Informační systém. Informační a komunikační technologie. Typy úloh IS/ICT. Hodnota IS/ICT v podniku. IS/ICT pro podporu řízení. Důvody realizace IS/ICT projektu. Specifika IS/ICT projektů.
  2. Modelování v přípravě projektu IS/ICT
  Podstata modelování, Role modelování. Procesní modely, modely na základě hodnotových řetězců. Obchodní vzory.
  3. Metodiky vývoje IS/ICT
  Druhy metodik vývoje IS. Strukturované a objektové metody vývoje IS.
  4. Příprava projektu IS/ICT
  Typy projektů. Studie proveditelnosti. Důvody realizace studie proveditelnosti. Plánovací proces. Etapy projektu. Zdroje pro realizaci projektu. Projektový tým. Metody řízení IS/ICT projektů.
  5. Realizace prováděcího projektu
  Prováděcí plán (Cílový koncept). Rozpis prací. Prototypování, využití agilních metodik, převod dat, školení uživatelů, náběh systému. Kritéria ekonomického a uživatelského hodnocení IS.
  6. Nástroje ICT v IS/ICT projektech
  CASE nástroje v projektování a realizaci IS. Princip CASE. Přehled nejpoužívanějších CASE nástrojů. MS Project: základní úlohy a použití. Gantt: základní úlohy a použití.
Literatura
  povinná literatura
 • VYMĚTAL, D., R. ŠPERKA a P. SUCHÁNEK. Projektování informačních systémů. Distanční studijní opora. Karviná: SU OPF, 2018. info
 • DOLEŽAL, J. Projektový management - Komplexně, prakticky a podle světových standard. Praha: Grada, 2016. ISBN 978-80-247-5620-2. info
 • BRUCKNER, T., J. VOŘÍŠEK a A. BUCHALCEVO. Tvorba informačních systémů - Principy, metodiky, architektury. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-4153-6. info
  doporučená literatura
 • OLSON, D. Information Systems Project Management. New York: Business Expert Press, 2014. ISBN 978-1631571220. info
 • VYMĚTAL, D. Informační systémy v podnicích. Teorie a praxe projektování. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-3046-2. info
 • ŘEPA, V. a V. VOJTKO. Podnikové procesy: procesní řízení a modelování. Praha: Grada, 2006. info
Výukové metody
Individuální konzultace
Demonstrace dovedností
Seminární výuka
Metody hodnocení
Známkou
Kombinovaná zkouška
Informace učitele
Požadavky na studenta: docházka na semináře, seminární práce.
Hodnotící metody: docházka na semináře min. 60 %, aktivita na seminářích (10 % hodnocení), obhajoba seminární práce (30 % hodnocení), ústní zkouška (60 % hodnocení).

AktivityNáročnost [h]
Ostatní studijní zátěž40
Přednáška26
Seminář13
Zkouška40
Celkem119
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2019, léto 2021, léto 2022, léto 2023.