OPFBPPRX Odborná praxe

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
léto 2019
Rozsah
Cvičení 100 HOD/SEM. 18 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Ing. Jarmila Duháček Šebestová, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Pavlína Pellešová, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc. (cvičící)
doc. Ing. Petra Růčková, Ph.D. (cvičící)
Ing. Žaneta Rylková, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Halina Starzyczná, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D. (cvičící)
Garance
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Ing. Andrea Valentíny
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získání praktických dovedností a podkladů pro bakalářskou práci, vše v přímé vazbě na studijní obor resp. studijní program a podpora aplikace teoretických poznatků v praxi za účelem zvýšení uplatnitelnosti absolventů na trhu práce. Odborná praxe probíhá u subjektů, které požádaly OPF o odborné praxe, navrhly OPF témata bakalářských prací nebo na základě jednání OPF nebo osobního výběru studentů s ohledem na téma bakalářské práce, kterou budou zpracovávat. Student plní podmínky odborné praxe, které vyplývají ze "Smlouvy o odborné praxi". Na závěr odborné praxe provede poskytující subjekt hodnocení průběhu praxe vyplněním formuláře "Hodnocení o odborné praxi", který student odevzdá na podatelnu SU OPF.
Osnova
  • Odborná praxe probíhá u subjektů, které požádaly OPF o odborné praxe, navrhly OPF témata bakalářských prací nebo na základě jednání OPF nebo osobního výběru studentů s ohledem na téma bakalářské práce, kterou budou zpracovávat.
    Student plní podmínky odborné praxe, které vyplývají ze "Smlouvy o odborné praxi".
    Na závěr odborné praxe provede poskytující subjekt hodnocení průběhu praxe vyplněním formuláře "Hodnocení o odborné praxi", který student odevzdá vedoucímu bakalářské práce.
Informace učitele
Podmínkou získání zápočtu je odevzdání hodnocení odborné praxe vedoucímu bakalářské práce. Odborná praxe je realizována na základě uzavřené "Smlouvy o odborné praxi". Administrace odborné praxe probíhá v rámci webového portálu "Praktikon".
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2020, léto 2022, léto 2023, léto 2024.