OPFBPPRX Odborná praxe

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
léto 2020
Rozsah
0/480/0. Cvičení 480 HOD/SEM. 18 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Ing. Jarmila Duháček Šebestová, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Pavlína Pellešová, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc. (cvičící)
doc. Ing. Petra Růčková, Ph.D. (cvičící)
Ing. Žaneta Rylková, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Halina Starzyczná, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D. (cvičící)
Garance
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Ing. Andrea Valentíny
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( P )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem odborné praxe je získání praktických dovedností, aplikace teoretických poznatků v praxi za účelem zvýšení uplatnitelnosti absolventů na trhu práce a získání podkladů pro zpracování bakalářské práce v přímé vazbě na studijní program. Odborná praxe v rozsahu alespoň 12 týdnů a minimálně 480 hodin je realizována u společností buď na základě individuálního výběru studentů, nebo probíhá u subjektů, které požádaly OPF o odborné praxe, navrhly témata bakalářských prací nebo na základě jednání OPF. Vždy je při výběru zohledňováno téma bakalářské práce. Téma práce a odborná praxe spolu musí korespondovat, za což odpovídá garant studijního programu. Administrace odborné praxe probíhá v rámci webového portálu "Tematikon-Praktikon". Díky tomuto nástroji může garant studijního programu efektivně hlídat soulad náplně odborné praxe s profilem absolventa studijního programu. Praxe je uzavřena "Hodnocením o odborné praxi", na základě níž student získá zápočet.
Informace učitele
Podmínkou získání zápočtu je odevzdání hodnocení odborné praxe vedoucímu bakalářské práce. Odborná praxe je realizována na základě uzavřené "Smlouvy o odborné praxi". Administrace odborné praxe probíhá v rámci webového portálu "Tematikon-Praktikon".
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2019, léto 2022, léto 2023, léto 2024.