PEMNPRPP Business Process Management

School of Business Administration in Karvina
Summer 2019
Extent and Intensity
1/2/0. 5 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. RNDr. Ing. Roman Šperka, Ph.D. (lecturer)
doc. RNDr. Ing. Roman Šperka, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. RNDr. Ing. Roman Šperka, Ph.D.
Department of Business Economics and Management - School of Business Administration in Karvina
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Syllabus (in Czech)
 • 1. Základní pojmy z oblasti procesního řízení
  Procesní pohled na podnik. Funkční a procesní řízení. Reengineering podnikových procesů. Definice podniku
  a podnikového procesu. Základní vlastnosti procesu. Podnikové cíle, aktivity a workflow. Model a instance procesu
  a aktivity. Typy podnikových procesů. Workflow management systémy - WfMS.
  2. Modelování a simulace
  Definice systému a jeho základních prvků. Druhy systémů. Události, stavy, aktivity, atributy a transakce systému. Definice modelu. Apriorních informace. Modelování. Klasifikace modelů. Definice simulace, simulátor a verifikace simulačního modelu. Typy simulací. Simulační program, pokus, experiment, studie a krok. Simulovaný čas.
  3. Business Process Modeling Notation (BPMN)
  Definice notace BPMN. Business Process Diagram (BPD) a jeho složení. Symboly používané v BPMN - událost, aktivita, brána, podtypy událostí, spojovací objekty, plavecké brány, pool a artefakty. Využití BPMN - kooperativní a interní firemní procesy.
  4. Řízení podnikových procesů (BPM)
  Příklady podnikových procesů. Životní cyklus BPM. Identifikace, objevování, analýza, redesign, implementace
  a monitorování procesů.
  5. Případová studie BIZAGI
  Názorná prezentace všech fází životního cyklu BPM na praktickém příkladu. Prezentace bude proložená ukázkami implementace s konkrétními technikami v prostředí BIZAGI.
  6. Process mining a případová studie DISCO
  Definice process miningu. Místo process miningu v životním cyklu řízení podnikových procesů BPM. Výhody a nevýhody process miningu. Logovací soubory o událostech. Formální představení jednoduchého algoritmu na zpracování logovacích souborů o událostech. Názorná prezentace fází process miningu na praktickém příkladu v prostředí DISCO.
Literature
  required literature
 • Elearning Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné, Slezské univerzity v Opavě: Kurz Řízení podnikových procesů [online]. Karviná: SU OPF, 2018 [cit. 2017-10-09]. Dostupn, 2018. info
 • ŠPERKA, R., D. ŠIMEK a M. HALAŠKA. Techniky a nástroje v oblasti řízení podnikových procesů. 1. vydání. SU OPF. (text v přípravě), 2018. info
  recommended literature
 • AALST, V. D. and M. P. WIL. Process Mining. Data Science in Action. Berlin Heidelberg: Springer Verlag, 2016. ISBN 978-3-662-49851-4. info
 • DUMAS, M., M. LA ROSA, J. MENDLING and H. REIJERS. Fundamentals of Business Process Management. Berlin Heidelberg: Springer Verlag, 2013. ISBN 978-3-642-33143-5. info
 • ŘEPA, V. Procesně řízená organizace. Praha: Grada. Management v informační společnost, 2012. ISBN 978-80-247-4128-4. info
 • WESKE, M. Business process management: concepts, languages, architectures. New York: Springer, 2007. ISBN 978-3-540-73521-2. info
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
The course is also listed under the following terms Summer 2020, Summer 2021.
 • Enrolment Statistics (Summer 2019, recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/opf/summer2019/PEMNPRPP