CVABKJA1 Profesní angličtina 1

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
léto 2020
Rozsah
0/0/12. Seminář 12 HOD/SEM. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Martina Chylková (cvičící)
PhDr. Janusz Karpeta, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Svatopluk Staniek (cvičící)
Garance
PhDr. Janusz Karpeta, Ph.D.
Katedra cestovního ruchu a volnočasových aktivit – Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: PhDr. Janusz Karpeta, Ph.D.
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
CVABKJA1/01: Čt 12. 3. 9:45–11:20 B307, Čt 2. 4. 9:45–11:20 B307, Čt 14. 5. 9:45–11:20 B307, J. Karpeta
CVABKJA1/03: Pá 13. 3. 11:25–13:00 A217, Pá 3. 4. 11:25–13:00 A217, Pá 15. 5. 11:25–13:00 A217, M. Chylková
CVABKJA1/04: Pá 13. 3. 8:05–9:40 A217, Pá 3. 4. 8:05–9:40 A217, Pá 15. 5. 8:05–9:40 A217, M. Chylková
CVABKJA1/05: Pá 13. 3. 11:25–13:00 A111, Pá 3. 4. 11:25–13:00 A111, Pá 15. 5. 11:25–13:00 A111, J. Karpeta
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( K )
K absolvování předmětu nejsou vyžadovány žádné podmínky a předmět může být zapsán nezávisle na jiných předmětech.
Studentovi, který získá certifikát z cizího jazyka s mezinárodní platností, bude na požádání uznána příslušná část dle dosažené úrovně jazyka.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 175 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 3/175, pouze zareg.: 0/175
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem výuky v prvním ročníku je docílit u studentů úrovně B1. Dovednosti komunikace v cizím jazyce jsou orientovány na běžné profesní situace, jakož i schopnosti orientovat se jazykově v širokém spektru problémů denní profesní reality. Jsou rozvíjeny komplexně všechny čtyři typy dovedností - mluvení, čtení, poslech a písemný projev. Důraz je kladen především na aktivní mluvený projev, na jazykovou pohotovost a schopnost plynule se vyjadřovat v cizím jazykovém prostředí. Systematicky vede k získání mezinárodních certifikátu na úrovni B1a k přípravě na další mezinárodní zkoušky. Předmět má za úkol seznámit studenty se způsoby tvoření a obohacování slovní zásoby a také vést studenty k uvědomělému a cílevědomému používání jazyka v komunikaci jak z hlediska plynulosti, tak gramatické přesnosti. Student bude schopen číst jednodušší texty zaměřené na ekonomii, management, marketing a finance a vyjadřovat se k nim.
Osnova
 • 1. Working abroad
  2. Making small talk
  3. Formal and informal emails
  4. Dealing with customers - The shopping experience
  5. Handling complaints
  6. The panorama conference
  7. Lean manufacturing
  8. Trends and planning
  9. Presentations
  10. Business leaders and success stories
  11. Appraisals
  12. Profiles of business leaders
  13. Revision and summary

  1. About business
  Working abroad, Reading for detail Cultural Chameleons, Listening for gist, Living abroad - Vocabulary, Listening for gist.
  2. Making small talk
  Present Simple and prepositions of time, Listening for gist, Discussion, Speaking, Listening for gist.
  3. Formal and informal emails
  Reading for detail, formal and informal language, Case study Global recruit.
  4. Dealing with customers
  The shopping experience, Reading for detail, Listening for detail, Telephoning and customer care, Vocabulary, Listening, Reading, Discussion.
  5. Dealing with customers
  Countable and uncountable nouns, requests and offers, A customer survey, Telephoning, Handling, complaints, Describing and dealing with problems.
  6. Dealing with an e-mail of complaint, Skim reading, Writing, case study. The Panorama conference.
  7. Operations
  Lean manufacturing, Reading, Listening, Discussion, Trends and planning, Vocabulary, Listening.
  8. Operations
  Present continuous, adverbs, present simple passive, Describing trends and process. Presentations, Signposting language, listening, Giving presentation.
  9. Operations
  Instructions and procedures for an exhibition stand, Describing a stand, Discussion, Speaking, writing. Case study Scoair.
  10. Success stories
  Business leaders and success stories, Listening, Reading, Describing being yourself and being successful, Vocabulary, Adjectives, Listening, Word building.
  11. Success stories
  Past simple, past continuous, used to, Listening, Speaking, Roleplay, Appraisals, Listening, Agreeing, Disagreeing, Listening.
  12. Success stories
  Profile of business leaders, Reading, Structuring and ordering, Writing a report, The English Academy, Scan reading, Debate.
  13. Summary and revision
  Summarising the topis, grammar structures and lexis, Revision ecercises.
Literatura
  povinná literatura
 • KARPETA, J. Business English 1. Karviná: SU OPF, 2013. ISBN 978-80-7248-832-2. info
 • Richardson, K. et al. The Business Pre-intermediate, Student´s book. Oxford, 2008. ISBN 978-0-230-02154-9. info
  doporučená literatura
 • Aspinall, T., Bethel, G. Test your business vocabulary in use. Cambridge, 2007. ISBN 987-0-521-53254-9. info
 • Bürger, J. Velký ekonomický slovník anglicko-český/ česko-anglický. Plzeň, 2007. ISBN 978-80-7238-639-0. info
 • MURPHY, R. English Grammar in Use 3rd Edition. Cambridge, 2006. ISBN 0521537622. info
 • Dynda, A., Dyndová, E. Česko-anglický obchodní poradce. Praha, 2004. ISBN 80-7310-017-7. info
Výukové metody
Demonstrace dovedností
Metody hodnocení
Kombinovaná zkouška
Demonstrace dovedností při cvičení
Písemný zápočtový test (na principu WRITING)
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
Předmět je ukončen zápočtem. Studenti si připraví pro ústní průběžný test ústní projev na jedno z výše uvedených témat výkladu, který je vyučujícím předmětu hodnocen od škály 0 až 20 bodů podle úrovně tohoto projevu. Písemný průběžný test je stanoven na 20 bodů, zápočtový test na 60 bodů. Úspěšné absolvování předmětu je stanoveno získáním alespoň 60 bodů ze 100 možných bodů.


AktivityNáročnost [h]
Konzultace6
Ostatní studijní zátěž18
Seminář6
Zápočet30
Celkem60
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2015, léto 2016, zima 2016, léto 2017, zima 2017, léto 2018, zima 2018, léto 2019, zima 2019, zima 2020, léto 2021, zima 2021, léto 2022, zima 2022, léto 2023, zima 2023, léto 2024.