CVABKJA1 Profesní angličtina 1

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
léto 2024
Rozsah
0/0/12. Seminář 12 HOD/SEM. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Eva Gawlasová (cvičící)
Garance
Mgr. Martina Chylková
Katedra cestovního ruchu a volnočasových aktivit – Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: PhDr. Janusz Karpeta, Ph.D.
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
CVABKJA1/02: Pá 8. 3. 9:45–11:20 A217, Pá 5. 4. 9:45–11:20 A217, Pá 26. 4. 9:45–11:20 A217, E. Gawlasová
CVABKJA1/03: Pá 8. 3. 11:25–13:00 A217, Pá 5. 4. 11:25–13:00 A217, Pá 26. 4. 11:25–13:00 A217, E. Gawlasová
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( K ) && ! NOWANY ( CVABKJN1 Profesní němčina 1 , CVABKJN2 Profesní němčina 2 , CVABKJN3 Profesní němčina 3 , CVABKJN4 Odborný jazyk německý 4 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 105 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 76/105, pouze zareg.: 1/105
Mateřské obory/plány
předmět má 11 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je prohlubovat znalosti obecné angličtiny a zároveň navázat znalosti obchodní angličtiny v běžných situacích v profesním prostředí tak, aby studenti byli připraveni k úspěšnému uplanění na mezinárodním pracovním trhu. Jsou rozvíjeny všechny jazykové dovednosti - mluvení,čtení, poslech a psaní, s důrazem na mluvený projev.
Výstupy z učení
After completing the course students will be able to use vocabulary needed for internships, customer service and application procedure, to solve situations like preparation of an internship, meeting people for the first time, handling customers, writing emails and letters, applying for a job, preperation for a job interview, writing a CV and a cover letter.
Osnova
 • 1. Gaining experience ? Internships abroad Giving personal details. The time. Dates. Present Simple. Adverbs of frequency. Prepositions of time. Presentation relating to internships. 2. Gaining experience ? Meeting people and making conversation Expressions for meeting people and making conversation. Greetings and introduction. Making small talk. At an international conference. 3. Customer satisfaction ? Customer service Keeping your customers. Good customer service. Present continuous. Requests. Offers of help. Invitations. 4. Customer satisfaction ? Contacting customers ? Telephoning, formal letters and emails Collocations relating to customer service. Verbs and expressions relating to telephoning. Formal letters and emails. Starting and signing off. 5. Job interviews and career ? Job application Job search. Getting your dream job. Answering questions about your CV. Adjectives to describe your personality. Collocations relating to job-seeking. Past tenses. Expressions for interviews. 6. Job interviews and career ? CVs Information included in a CV. Order of information. Expressing information in a dynamic way. CVs to give a good impression.
Literatura
  povinná literatura
 • CHYLKOVÁ, Martina a Janusz KARPETA. Cizojazyčná příprava AJ 1: Distanční studijní text. Karviná: SU OPF, 2018. 123 s. info
 • ALLISON, J. and P. EMMERSON. The Business Pre-intermediate, Student´s book. London: Macmillan, 2014. ISBN 978-0-230-43780-7. info
  doporučená literatura
 • MURPHY, Raymond. English grammar in use: a self-study reference and practice book for intermediate learners of English : with answers and ebook. Fifth edition. Cambridge: Cambridge University Press, 2019. ISBN 978-1-108-58662-7. info
 • Aspinall, T., Bethel, G. Test your business vocabulary in use. Cambridge, 2007. ISBN 987-0-521-53254-9. info
 • Bürger, J. Velký ekonomický slovník anglicko-český/ česko-anglický. Plzeň, 2007. ISBN 978-80-7238-639-0. info
 • Dynda, A., Dyndová, E. Česko-anglický obchodní poradce. Praha, 2004. ISBN 80-7310-017-7. info
Výukové metody
tutorial
Metody hodnocení
průběžné testy - písemný 20 bodů/ústní 20 bodů seminární práce 10 bodů zápočtový test 50 bodů 60% požadováno k zápočtu
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
Požadavky na studenta: docházka na semináře, průběžné testy. Hodnotící metody: účast a diskuze na seminářích (10 % hodnocení), průběžný ústní test (15 % hodnocení), průběžný písemný test (15 % hodnocení), závěrečný zápočtový test (60 % hodnocení).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2015, léto 2016, zima 2016, léto 2017, zima 2017, léto 2018, zima 2018, léto 2019, zima 2019, léto 2020, zima 2020, léto 2021, zima 2021, léto 2022, zima 2022, léto 2023, zima 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/opf/leto2024/CVABKJA1