EVSBPVEP Vnější ekonomické prostředí

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
léto 2020
Rozsah
2/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D. (přednášející)
Ing. Eva Kotlánová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D.
Katedra ekonomie a veřejné správy – Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Dr. Ing. Ingrid Majerová
Rozvrh
Po 8:55–10:30 A217
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
EVSBPVEP/01: Po 10:35–12:10 A217, E. Kotlánová
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( P )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/30, pouze zareg.: 0/30
Mateřské obory/plány
Osnova
  • 1. Měřítko hospodářské úspěšnosti země - hrubý domácí produkt
    Hospodářský výkon země a jeho měření pomocí HDP. Ekonomická síla a vyspělost země. Ekonomický růst a jeho dopad na životní úroveň obyvatel.
    2. Hospodářské výpočty, makroekonomické indexy
    Indexy, časové a prostorové srovnání. Reálné a nominální veličiny. Výpočet a význam temp růstu, průměrné veličiny. Interpretace makroekonomických ukazatelů v podmínkách české a evropské ekonomiky.
    3. Peníze, ceny a cenová hladina, inflace
    Peníze a jejich role v ekonomice. Ceny v ekonomice a cenová hladina. Inflace, její měření, vznik a její vliv na jednotlivé ekonomické subjekty a na ekonomiku jako celek. Bankovní soustava a tvorba peněz.
    4. Trh práce a nezaměstnanost
    Skupiny obyvatel dle ekonomické aktivity. Nezaměstnanost, její příčiny, typy a vliv na ekonomiku. Přístup státu k řešení problému nezaměstnanosti. Politika zaměstnanosti a její dopad na pracovní sílu a firmy.
    5. Makroekonomický model (model AS-AD)
    Vliv agregátní poptávky a jejích složek na výkon ekonomiky a zaměstnanost. Vliv agregátní nabídky a externích efektů na výkon ekonomiky a zaměstnanost. Hospodářský cyklus a souvislosti s chováním ekonomických subjektů.
    6. Úloha vlády a centrální banky v ekonomice
    Úloha vlády a její možnosti vlivu na ekonomiku. Fiskální politika. Centrální banka a její role v ekonomice a dopad monetární politiky na ekonomické subjekty.
    7. Vzájemné ekonomické vztahy zemí
    Mezinárodní obchod a další ekonomické vztahy mezi zeměmi. Měnový kurz, cla, kvóty a další možnosti, jak ovlivnit zahraniční obchod. Mezinárodní pohyb kapitálu, domácí a zahraniční kapitál a jeho vliv na ekonomiku.
    8. Ekonomická integrace
    Vzájemná ekonomická propojenost a závislost zemí. Globálnost ekonomiky. Ekonomická integrace a její dopad na ekonomiku. Evropská unie, náklady a přínosy členství České republiky v Evropské unii.
Literatura
    povinná literatura
  • PELLEŠOVÁ, P. Obecná ekonomie II. SU OPF, 2014. ISBN 978-80-7248-959-6. info
    doporučená literatura
  • TVRDOŇ, M. Evropská unie. Karviná: SU OPF, 2014. ISBN 978-80-7510-080-1. info
  • LINDAUER, J. Macroekonomics. Bloomington: Claremont-Howard, 2012. ISBN 978-1475962406. info
  • MANKIW, N. G. Zásady ekonomie. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-7169-891-3. info
Informace učitele
Docházka na semináře, průběžný test.
Hodnotící metody: účast na seminářích min. 60 % (10 % hodnocení), průběžný test (30 % hodnocení), kombinovaná zkouška (60 % hodnocení).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2019, léto 2021, léto 2022, léto 2023, léto 2024.