FIUNKMFM Mezinárodní finanční management

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
léto 2021
Rozsah
12/0/0. Přednáška 12 HOD/SEM. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Jana Šimáková, Ph.D. (přednášející)
Garance
Ing. Jana Šimáková, Ph.D.
Katedra financí a účetnictví – Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Ing. Irena Szarowská, Ph.D., MPA
Rozvrh
Pá 26. 2. 8:55–10:30 VS, Pá 19. 3. 8:55–10:30 VS, Pá 16. 4. 8:55–10:30 VS
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( N ) && FORMA ( K )
K absolvování předmětu nejsou vyžadovány žádné podmínky a předmět může být zapsán nezávisle na jiných předmětech
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 200 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 2/200, pouze zareg.: 0/200
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět Mezinárodní finanční management prohlubuje a rozšiřuje znalosti posluchačů o finančním řízení podniku aktivně působícího v mezinárodním kontextu a na zahraničních trzích. Výklad je zaměřen především na pochopení klíčových aspektů řízení a financování mezinárodních korporací v rozdílných modelech corporate governance. Pozornost je zaměřena jak na možnosti získávání dlouhodobých zdrojů, tak na moderní metody krátkodobého financování využívaných korporacemi. Výklad zahrnuje i problematiku devizové expozice a zajištění vůči kurzovému riziku. V neposlední řadě je věnována pozornost investiční politice nadnárodní korporace, a to z pohledu přímých zahraničních investic, fúzí a akvizicí.
Osnova
 • 1. Východiska mezinárodního finančního managementu
  Principy mezinárodního finančního managementu. Důvody zapojení podniků do mezinárodního podnikání. Formy zapojení do mezinárodního podnikání – mezinárodní obchod, licence, franšízy, joint venture, akvizice, dceřiné společnosti. Dopad mezinárodního podnikání na cash flow podniku. Charakteristika nadnárodních korporací a jejich model oceňování.

  2. Mezinárodní finanční trhy
  Důvody a principy využití mezinárodních finančních trhů podniky. Devizový trh. Mezinárodní peněžní trh. Mezinárodní úvěrový trh. Mezinárodní dluhopisový trh. Mezinárodní akciový trh.

  3. Management devizového rizika
  Charakteristika devizového rizika podniků. Podstata a metody stanovení transakční, ekonomické a translační devizové expozice podniku. Techniky predikce a zhodnocení vývoje devizových kurzů. Interní a externí metody zajištění proti kurzovému riziku – měnové forwardy, měnové futures, měnové opce, křížové zajištění, využití peněžního trhu, leading a lagging, netting, diverzifikace měn, naturální hedging.

  4. Management dlouhodobých mezinárodních aktiv a pasiv
  Charakteristika dlouhodobých mezinárodních aktiv a pasiv. Přímé zahraniční investice, jejich motivy a omezení. Principy mezinárodního kapitálového rozpočtování. Mezinárodní corporate governance. Dlouhodobé financování na mezinárodních finančních trzích, zdroje vlastního a cizích kapitálu.

  5. Management krátkodobých mezinárodních aktiv a pasiv
  Charakteristika krátkodobých mezinárodních aktiv a pasiv. Krátkodobé financování na mezinárodních finančních trzích. Způsoby financování zahraničního obchodu. Mezinárodní řízení hotovosti podniku.

  6. Analýza rizika země
  Podstata rizika země z pohledu finančního řízení. Politické riziko země. Ekonomické a finanční riziko země. Rating země. Metody měření rizika země. Techniky snižování rizika země.
Literatura
  povinná literatura
 • ŠIMÁKOVÁ, Jana. Mezinárodní finanční management. Karviná: SU OPF, 2018. ISBN 978-80-7510-290-4. info
 • MADURA, J., 2017. International Financial Management. 13th ed. Boston: Cengage Learning. ISBN 978-1-337-09973-8.
 • BUTLER, K.C., 2016. Multinational Finance: Evaluating the Opportunities, Costs, and Risks of Multinational Operations. 6th ed. New Yersey: John Wiley & Sons. ISBN 978-1-119-21968-2.
  doporučená literatura
 • MADURA, J. a R. FOX, 2016. International Financial Management. 4th ed. Hampshire: Cengage Learning. ISBN 978-1-4737-2550-8.
 • RŮČKOVÁ, P. a M. ROUBÍČKOVÁ, 2012. Finanční management. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-247-4047-8.
 • SHAPIRO, A.C., 2013. Multinational Financial Management. 10th ed. Wiley. ISBN 978-1-118-57238-2.
 • DURČÁKOVÁ, J., MANDEL, M. Mezinárodní finance. 2.vyd. Praha: Management Press, 2003. ISBN 80-7261-090-2. info
 • POLEDNÁKOVÁ, A., BIKÁR, M., KMEŤKO, M. Medzinárodný finančný manažment. Bratislava: EKONÓM, 2003. ISBN 80-225-1625-2. info
 • EITEMAN, D.K., STONEHIL, A.I., MOFFETT, M.H. Multinational Business Finance(9th ed.). Boston: Addison Wesley Longman, 2001. ISBN 0-201-63538-0. info
Výukové metody
Demonstrace dovedností
Samostudium studentů
Metody hodnocení
Písemná zkouška
Informace učitele
Požadavky na studenta: průběžný test, seminární práce
Hodnotící metody: průběžný test (20 % hodnocení), seminární práce (20 % hodnocení), písemná zkouška (60 % hodnocení)
AktivityNáročnost [h]
Konzultace6
Ostatní studijní zátěž93
Přednáška6
Zkouška40
Celkem145
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2022, léto 2023, léto 2024.