INMBKISS Informační systémy ve veřejné správě

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
léto 2021
Rozsah
12/0/0. Přednáška 12 HOD/SEM. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Radim Dolák, Ph.D. (přednášející)
Garance
Ing. Radim Dolák, Ph.D.
Katedra informatiky a matematiky – Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Ing. Jan Górecki, Ph.D.
Rozvrh
Pá 5. 3. 8:05–9:40 B207, Pá 26. 3. 8:05–9:40 B207, Pá 23. 4. 8:05–9:40 B207
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( K )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 16 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 3/16, pouze zareg.: 0/16
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je doplnit znalosti posluchačů o problematiku pořizování a vývoje informačních systémů veřejné správy (ISVS), jakožto významného racionalizačního prvku fungování veřejné správy, a standardů a legislativy ISVS. Dalším cílem předmětu je seznámit studenty s aktuálním vývojem v oblasti ISVS a jejich organizací.
Osnova
 • 1. Teoretické vymezení a definice informačního systému (IS). Životní cyklus IS. Součásti a komponenty IS. Vlastnosti IS. Klasifikace IS
  2. Informační systémy veřejné správy (ISVS). Základní předpisy a dokumenty. Koncepce budování ISVS. Koordinace ISVS
  3. Základní registry: registr obyvatel, registr osob, registr územní identifikace, adres a nemovitostí, registr práv a povinností
  4. Agendy ve veřejné správě. Územní identifikace. Evidence nemovitostí. Evidence územně a stavebně správního řízení. Evidence bytového fondu. Evidence obyvatelstva. Evidence ekonomických subjektů, atd.
  5. Státní informační politika. Informační koncepce a její dokumentace
  6. Provozní informační systémy: moduly (logistika, prodej, státní správa a samospráva, atd.)
  7. Bezpečnost IS. Zajištění bezpečnosti. Kryptografie. Elektronický podpis. Datové schránky a jejich zabezpečení
  8. Identifikace, autentizace a autorizace. Identifikační doklady a jejich zabezpečení
  9. e-Government. Transformace vnitřních a vnějších vztahů veřejné správy pomocí informačních a komunikačních technologií (ICT). Digitalizace vnitřních agend veřejné správy. Czech POINT a komunikační infrastruktura
  10. Portál veřejné správy (PES). Struktura a obsah PES. Přístupnost webu a další kritéria
  11. Geografické informační systémy (GIS). Základní složky GIS. Druhy dat. Datový model
  12. IS Evropské unie: Schengenský IS, Vízový informační systém (VIS), systém Eurodac, atd.
  13. IS ve Slovenské republice. Ústřední portál. Integrované obslužní místo. Elektronické doklady
Literatura
  povinná literatura
 • SMEJKAL, V. Informační systémy veřejné správy I. Praha, VŠE. ISBN 80-245-0533-9. info
 • VANĚK, J. a R. ŠPERKA. Informační systémy ve veřejné správě. Karviná: SU OPF, 2013. ISBN 978-80-7248-999-2. info
  doporučená literatura
 • VANĚK, J. a R. ŠPERKA. Informační systémy. Karviná: SU OPF, 2013. ISBN 978-80-7248-855-1. info
 • REDDICK, CH. G. Public administration and information technology. Burlington, MA: Jones & Bartlett Learning, 2012. ISBN 07-637-8460-5. info
 • MATES, P. a V. SMEJKAL. E-government v českém právu. Praha: Linde, 2006. ISBN 80-7201-614-8. info
Informace učitele
Seminární práce v podobě textové na vybrané téma veřejné správy. Kontrola a vyhodnocení seminární práce bude realizováno vyučujícím do začátku zkouškového období. Hodnocení seminární práce je součástí hodnocení zkoušky. Zkouška probíhá na učebnách vybavených PC a jejím cílem je ověřit teoretické a praktické znalosti a dovednosti získané během studia předmětu. Odevzdání seminární práce v předem stanovaném termínu je nutnou podmínkou pro možnost zapsat se na termín zkoušky.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2022, léto 2023, léto 2024.