INMBKISS Informační systémy ve veřejné správě

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
léto 2023
Rozsah
12/0/0. Přednáška 12 HOD/SEM. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Radim Dolák, Ph.D. (přednášející)
Garance
Ing. Radim Dolák, Ph.D.
Katedra informatiky a matematiky – Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Ing. Jan Górecki, Ph.D.
Rozvrh
Pá 3. 3. 13:55–15:30 B308, Pá 24. 3. 13:55–15:30 B308, Pá 21. 4. 13:55–15:30 B308
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( K )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 37 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 27/37, pouze zareg.: 0/37
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je doplnit znalosti posluchačů o problematiku pořizování a vývoje informačních systémů veřejné správy (ISVS), jakožto významného racionalizačního prvku fungování veřejné správy, a standardů a legislativy ISVS. Dalším cílem předmětu je seznámit studenty s aktuálním vývojem v oblasti ISVS a jejich organizací.
Osnova
 • 1. Úvod do teorie informačních systémů
  Teoretické vymezení a definice informačního systému. Životní cyklus informačního systému. Součásti a komponenty informačního systému. Vlastnosti a požadavky na informační systém. Klasifikace informačních systémů.
  2. Státní informační politika a koncepce, informační systémy veřejné správy
  Státní a veřejná správa. Státní informační politika. Informační koncepce a její dokumentace. Informační systémy veřejné správy. Základní předpisy a dokumenty. Koncepce budování ISVS a koordinace ISVS. Základní registry.
  3. Agendy a evidence ve veřejné správě
  Územní identifikace. Evidence nemovitostí. Evidence územně a stavebně správního řízení. Evidence bytového fondu. Evidence obyvatelstva. Evidence ekonomických subjektů. Další příklady evidencí.
  4. E-government
  Transformace vnitřních a vnějších vztahů veřejné správy pomocí informačních a komunikačních technologií. Digitalizace vnitřních agend veřejné správy. Czech POINT a komunikační infrastruktura veřejné správy. Portál veřejné správy (PES). Struktura a obsah PES. Přístupnost webu a další kritéria.
  5. Provozní informační systémy a jejich moduly
  Modul logistika. Modul prodej. Modul státní správa. Modul samospráva.
  6. Geografické informační systémy
  Druhy dat. Mapy. GPS navigace. GIS - softwarové nástroje.
  7. Zajištění bezpečnosti IS, datové schránky a identifikační doklady
  Zajištění bezpečnosti. Identifikace, autentizace a autorizace. Identifikační doklady a jejich zabezpečení. Kryptografie. Datové schránky a jejich zabezpečení.
  8. Informační systémy Evropské unie a IS ve veřejné správě vybraných zemí EU
  Informační systémy Evropské unie. Informační systémy veřejné správy ve Slovenské republice. Informační systémy veřejné správy v Estonsku.
Literatura
  povinná literatura
 • DOLÁK, R., J. VANĚK a R. ŠPERKA, 2020. Informační systémy ve veřejné správě. Karviná: Slezská univerzita v Opavě.
  doporučená literatura
 • RUKOVANSKÝ, I., P. SEČKA a I. GOSIOROVSKÝ, 2018. Informatizace veřejné správy: učební texty. Strážnice: Veřejnosprávní vzdělávací institut. ISBN 978-80-907057-2-2.
 • DUFFKOVÁ, H., 2022. Konverze elektronických a listinných dokumentů: praktický průvodce a rádce úředníka. Praha: Ministerstvo vnitra České republiky. ISBN 978-80-7616-130-6.
 • TROTTA, A., 2017. Advances in E-Governance: Theory and Application of Technological Initiatives. New York: Taylor & Francis. ISBN 9781351722315.
 • MATES, P. a V. SMEJKAL, 2012. E-government v České republice: Právní a technologické aspekty. 2. vyd. Praha: Leges. ISBN 978-80-87576-36-6.
 • ŠPAČEK, D., 2012. E-Government: cíle, trendy a přístupy k jeho hodnocení. Praha: C.H. Beck. ISBN 978-80-7400-261-8.
Výukové metody
přímá výuka, skupinová diskuse, týmové projekty
Metody hodnocení
Požadavky na studenta: minimálně 50 % účast na seminářích, zpracování a prezentace seminární práce, zapojení do projektové výuky. Hodnotící metody: zpracování seminární práce (30 % hodnocení), zapojení do projektové výuky (30 % hodnocení), písemná zkouška (40 % hodnocení).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2024.