PEMBPMNM Management

School of Business Administration in Karvina
Summer 2021
Extent and Intensity
2/1/0. 5 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Ing. Šárka Zapletalová, Ph.D. (lecturer)
Ing. Šárka Zapletalová, Ph.D. (seminar tutor)
Ing. Pavel Adámek, Ph.D. (seminar tutor)
Ing. Petra Krejčí, Ph.D. (seminar tutor)
Ing. Lucie Meixnerová, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
Ing. Šárka Zapletalová, Ph.D.
Department of Business Economics and Management – School of Business Administration in Karvina
Contact Person: Ing. Šárka Zapletalová, Ph.D.
Timetable
Tue 14:45–16:20 VS
 • Timetable of Seminar Groups:
PEMBPMNM/01: Tue 8:05–8:50 A216, P. Adámek
PEMBPMNM/02: Tue 8:55–9:40 A216, P. Adámek
PEMBPMNM/03: Thu 10:35–11:20 B207, P. Adámek
PEMBPMNM/04: Tue 13:05–13:50 B207, P. Adámek
PEMBPMNM/05: Wed 9:45–10:30 A216, P. Krejčí
PEMBPMNM/06: Wed 10:35–11:20 A216, P. Krejčí
PEMBPMNM/07: Wed 11:25–12:10 A216, P. Krejčí
Prerequisites
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( P )
The course can be registered independently on the courses.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 200 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 9/200, only registered: 0/200
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 6 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
The aim of the course is to acquaint students with the nature and importance of management and its interdisciplinary characteristics, as well as to provide a brief overview of the development and current state of this discipline. Attention is focused on the content of managerial functions (basic, ongoing and security), on managerial actions. Management is understood as a system (organic unity of management structure and process). It includes defining the mission of the manager, styles and principles of management in relation to the use of modern information technologies and communication in management systems.
Learning outcomes
- identify the main trends of management;
- identify and describe management approaches;
- analyze managerial functions and their meaning and essence;
- describe the types of management;
- describe the essence of leadership and ways of leadership.
Syllabus
 • 1. Historical development of management 2. Modern approaches to management 3. Conceptual definition of management and design of organizational structure 4. Concept of managerial functions 5. Management and leadership 6. Managerial competencies 7. Managerial technics and approaches
Literature
  required literature
 • ZAPLETALOVÁ, Š. Management. Distanční studijní opora. Karviná: SU OPF. (k dispozici na univerzitním po, 2017. info
 • DYTRT, Z. Odpovědný management. Praha: Management Press, 2017. ISBN 978-80-7261-352-6. info
 • BLAŽEK, L. Management: organizování, rozhodování, ovlivňování. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-4429-2. info
 • VODÁČEK, L. a O. VODÁČKOVÁ. Moderní management v teorii a praxi. Praha: Management Press, 2013. ISBN 978-80-7261-232-1. info
 • VÁCHAL, J., M. VOCHOZKA a kol. Podnikové řízení. Praha: Grada Publishing, 2013. ISBN 978-80-2478-682-7. info
  recommended literature
 • SEKNIČKA, P. a A. PUTNOVÁ. Etika v podnikání a hodnoty trhu. Praha: Grada Publishing, 2016. ISBN 978-80-247-5545-8. info
 • FOTR, J., E. VACÍK, I. SOUČEK, M. ŠPAČEK a S. HÁJEK. Tvorba strategie a strategické plánování. Praha: Grada Publishing, 2012. ISBN 978-80-2473-985-4. info
 • LOJDA, J. Manažerské dovednosti. Praha: Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-3902-1. info
 • TVRDÍKOVÁ, M. Aplikace moderních informačních technologií v řízení firmy. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2728-8. info
 • ARMSTRONG, L. Řízení lidských zdrojů: nejnovější trendy a postupy. Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-1407-3. info
Teaching methods
One-to-One tutorial
Skills demonstration
Students' self-study
Assessment methods
Grade
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
Teacher's information


ActivityDifficulty [h]
Ostatní studijní zátěž38
Přednáška39
Zkouška40
Summary117
The course is also listed under the following terms Summer 2019, Summer 2020, Summer 2022, Summer 2023, summer 2024.
 • Enrolment Statistics (Summer 2021, recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/opf/summer2021/PEMBPMNM