CVABPEN4 Cizojazyčná příprava AJ 4

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
léto 2023
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Jaroslava Hošková (cvičící)
Garance
Mgr. Martina Chylková
Katedra cestovního ruchu a volnočasových aktivit – Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: PhDr. Janusz Karpeta, Ph.D.
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
CVABPEN4/01: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Hošková
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( P ) && ! NOWANY ( CVABPDE1 Cizojazyčná příprava NJ 1 , CVABPDE2 Cizojazyčná příprava NJ 2 , CVABPDE3 Cizojazyčná příprava NJ 3 , CVABPDE4 Cizojazyčná příprava NJ 4 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 10 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/10, pouze zareg.: 0/10
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je prohlubovat znalosti obecné angličtiny a zároveň navázat znalosti obchodní angličtiny v běžných situacích v profesním prostředí tak, aby studenti byli připraveni k úspěšnému uplanění na mezinárodním pracovním trhu. Jsou rozvíjeny všechny jazykové dovednosti - mluvení,čtení, poslech a psaní, s důrazem na mluvený projev.
Výstupy z učení
After completing the course students will be able to use vocabulary needed for economics, banks and money, market, marketing, employment/unemployment, to specify terms of macroeconomics and microeconomics, to describe current trends, to explain the organizational structure of the CNB and its role, to name some types of money, market principles, to specify marketing mix, market research, to clarify the main features of employment and unemployment in the CR.
Osnova
 • 1. Economics ? firm, employment, unemployment
  Macroeconomics. Microeconomics. Terms related to economics. Describing trends. Passive voice.
  2. Banks
  The Czech National Bank and its functions. Legal status. Organizational structure. Bank activities and operations. Bank products.
  3. Money
  Types of money. Terms related to money. Interest rate. Trends. Financial markets.
  4. Market
  What is market? Market elements ? demand, supply, price. Functions of a market. Competition. Costs.
  5. Marketing
  What is marketing? Marketing mix. Marketing plan and strategies. International marketing.
  6. Employment
  Inflation and employment. Work and employment. Jobs and terms related to jobs. Working time. Remuneration. Job benefits.
  7. Unemployment
  Types and causes. Unemployment rate. Unemployment benefits. Unemployment and inflation.
Literatura
  povinná literatura
 • CHYLKOVÁ, Martina a Janusz KARPETA. Cizojazyčná příprava AJ4. Karviná: SU OPF, 2018, 160 s. info
 • ALLISON, John, Paul EMMERSON a Antoinette MEEHAN. The business 2.0: B1+ intermediate. Oxford: Macmillan, 2013. ISBN 978-0-230-43788-3. info
 • KAFTAN, M. New English in Economics. 1. Díl. Praha, 2010. ISBN 979-80-246-1807-4. info
 • KAFTAN, M. New English in Economics. 2. Díl. Praha, 2010. ISBN 978-80-246-1809-8. info
  doporučená literatura
 • CHYLKOVÁ, Martina. English Grammar Workbook (Professional English 1-3). Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2015. ISBN 978-80-7510-171-6. info
 • TURNBULL, J., 2015. Oxford Advanced Learner´s Dictionary. Oxford Advanced Learner?s Dictionary, 2015. ISBN 978-0-19-479879-2. info
 • ASPINALL, T. and G. BETHEL. Test your business vocabulary in use. Cambridge: CUP, 2007. ISBN 987-0-521-53254-9. info
Výukové metody
seminární výuka
Metody hodnocení
Aktivní účast na seminářích průběžný test - písemný 20 bodů prezentace 20 bodů zápočtový test 60 bodů 60% požadováno k zápočtu
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
Požadavky na studenta: docházka na semináře, průběžné testy.
Hodnotící metody: účast a diskuze na seminářích (10 % hodnocení), průběžný ústní test (15 % hodnocení), průběžný písemný test (15 % hodnocení), závěrečný zápočtový test (60 % hodnocení).
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2018, léto 2019, zima 2019, zima 2020, zima 2021, léto 2022, zima 2022, zima 2023, léto 2024.