INMNPESY Expertní systémy

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
léto 2024
Rozsah
2/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Jan Górecki, Ph.D. (přednášející)
Garance
Ing. Jan Górecki, Ph.D.
Katedra informatiky a matematiky – Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Ing. Jan Górecki, Ph.D.
Rozvrh
Út 14:45–16:20 A318
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
INMNPESY/01: Út 16:25–17:10 A318, J. Górecki
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( N ) && FORMA ( P )
K absolvování předmětu nejsou vyžadovány žádné podmínky a předmět může být zapsán nezávisle na jiných předmětech.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 17 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 12/17, pouze zareg.: 0/17
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
V předmětu získají studenti jak teoretické, tak praktické poznatky z oborů: Umělá inteligence, Expertní systémy a Znalostní inženýrství. Hlavní důraz je kladen na využití umělé inteligence a expertních systémů pro podporu rozhodování manažera na jednotlivých úrovních řízení v obchodu a marketingu, ekonomice podniku, v bankovní a finanční sféře a ve veřejném sektoru. Rovněž se studenti seznámí s vybranými prostředky pro vytváření expertních systémů a získávání znalostí jejich dobýváním z databází.
Osnova
 • 1. Expertní systémy v kontextu umělé inteligence
  Umělá inteligence, expertní systém, základní principy znalostního inženýrství, typy aplikací expertních systémů.
  2. Charakteristiky expertních systémů
  Struktura expertního systému, znalosti, reprezentace znalostí, inferenční mechanismus, neurčitost.
  3. Prostředí NEST
  Historie NESTu, NEST, popis instalačního balíku a vlastní instalace, nastavení, NEST - základní možnosti a spuštění konzultace, možnosti okna dotaz a průběh konzultace, ukládání odpovědí, výsledky konzultace.
  4. Struktura báze znalostí a inferenční mechanizmus v NEST
  NEST editor, zadávání nových prvků báze znalostí, reprezentace znalostí, atributy a výroky, pravidla, kontexty, integritní omezení, inferenční mechanismus v NESTu.
  5. Neurčitost v NEST
  Práce s neurčitostí, funkce pro práci s neurčitostí, příklad výpočtu vah diagnóz, srovnání přístupů práce s neurčitostí v NEST.
  6. Aplikace v NEST
  Výběr problému a grafická reprezentace, příklad zpracování báze znalostí, založení nové báze, konstrukce báze znalostí, ladění báze, tvorba dokumentace.
Literatura
  povinná literatura
 • GÓRECKI, J. Expertní systémy. Skripta SU OPF, Karviná, 2017. info
  doporučená literatura
 • GIARRATANO, J. C. and G. RILEY. Expert Systems: Principles and Programming. Boston, MA, USA: PWS Publishing Co, 2004. ISBN 0-534-38447-1. info
 • JACKSON, P. Introduction to expert systems. Addison-Wesley, Boston, MA, USA, 1998. ISBN 0-201-87686-8. info
  neurčeno
 • NORVIG, P. and RUSSEL, S., 2021. Artificial Intelligence: A Modern Approach, Global Edition. Pearson Education. ISBN 1292401133
Výukové metody
Demonstrace dovedností
Seminární výuka
Metody hodnocení
Známkou
Informace učitele
Požadavky na studenta: docházka na semináře, seminární práce.
Hodnotící metody: docházka na semináře min. 60 % (10 % hodnocení), zpracování seminární práce (30 % hodnocení), zkouška (60 % hodnocení).

AktivityNáročnost [h]
Ostatní studijní zátěž40
Přednáška26
Seminář13
Zkouška40
Celkem119
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/opf/leto2024/INMNPESY