PEMNPCSR Společenská odpovědnost organizací

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
zima 2016
Rozsah
2/0/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Pavel Adámek, Ph.D. (přednášející)
Garance
Ing. Pavel Adámek, Ph.D.
Katedra podnikové ekonomiky a managementu - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Ing. Šárka Zapletalová, Ph.D.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je vysvětlit základní pojmy, význam a principy společenské odpovědnosti organizací a poskytnout přehled o vývoji konceptu, aktuálním mezinárodním i tuzemským přístupem včetně vymezení vhodných nástrojů a metod pro hodnocení výkonnosti s důrazem na moderní trendy v oblasti společenské odpovědnosti organizací.
Osnova
 • Struktura výkladu:
  1. Charakteristika a vymezení společenské odpovědnosti organizací a alternativních konceptů
  2. Význam společenské odpovědnosti pro rozvoj organizací
  3. Společenská odpovědnost v České republice
  4. Mezinárodní přístupy a iniciativy společenské odpovědnosti
  5. Základní pilíře společenské odpovědnosti organizace (ekonomický, environmentální, sociální)
  6. Implementace metodiky společenské odpovědnosti do praxe
  7. Charakteristika zájmových skupin a jejich interakce na aktivity CSR
  8. Standardy společenské odpovědnosti (Global Compact, Směrnice OECD pro nadnárodní společnosti, SA 8000, AA 1000, Normy řady ISO 9000, 14000, 26000)
  9. Měření výkonnosti společenské odpovědnosti (KORP, EFQM, LBG, indexy hodnotící pověst podniku, indexy FTSE4Good, DJSI, KLD, data ratingových agentur, atd.)
  10. Reporting CSR
  11. Aktivity organizací v oblasti realizace společenské odpovědnosti v praxi
  12. Moderní trendy v oblasti společenské odpovědnosti organizací
  13. Případové studie
Literatura
  povinná literatura
 • KUNZ., V. Společenská odpovědnost firem. Praha: Grada Publishing, 2012. ISBN 978-80-247-3983-0. info
 • ZADRAŽILOVÁ, D. a kol. Společenská odpovědnost podniků. Transparentnost a etika podnikání. Praha: C. H. Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-192-5. info
  doporučená literatura
 • KAŠPAROVÁ, K. a V. KUNZ. Moderní přístupy ke společenské odpovědnosti firem a CSR reportování. Praha: Grada Publishing, 2013. ISBN 978-80-247-4480-3. info
 • ADÁMEK, P. Percepce společenské odpovědnosti podnikání v České republice. Karviná: SU OPF, 2013. ISBN 978-80-7248-894-0. info
 • KULDOVÁ, L. Nový pohled na společenskou odpovědnost firem - Strategická CSR. NAVA, 2012. ISBN 978-80-7211-408-5. info
 • PAVLÍK, M. a M. BĚLČÍK a kol. Společenská odpovědnost organizace: CSR v praxi a jak s ním dál. Praha: Grada Publishing, 2010. ISBN 978-80-247-3157-5. info
Výukové metody
Individuální konzultace
Demonstrace dovedností
Samostudium studentů
Metody hodnocení
Známkou
Písemná zkouška
Informace učitele
Zpracování semestrální práce v oblasti hodnocení pilířů (ekonomický, sociální a environmentální) konceptu společenské odpovědnosti organizací v praxi.
Seminární práce zaměřená na oblasti a aktivity společenské odpovědnosti podnikání (ekonomické, environmentální, sociální) s praktickou aplikací na vybraný subjekt. Kontrola seminární práce před vlastní zkouškou vyučujícím. Možnosti e-konzultací s vyučujícím. Zkouška formou písemného testu pro ověření základních znalostí z celého rozsahu předmětu doplněná ústní zkouškou pro hlubší prověření znalostí.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2015, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022.