PEMNASMA Strategic Management

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
zima 2017
Rozsah
2/1/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Pavel Adámek, Ph.D. (přednášející)
Ing. Šárka Zapletalová, Ph.D. (přednášející)
Ing. Pavel Adámek, Ph.D. (cvičící)
Ing. Šárka Zapletalová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Ing. Šárka Zapletalová, Ph.D.
Katedra podnikové ekonomiky a managementu – Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Ing. Šárka Zapletalová, Ph.D.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Literatura
    povinná literatura
  • ROTHAERMEL, F. T. Strategic Management. New York: McGraw-Hill, 2016. ISBN 978-1-2559-42047-. info
  • LEINWAND, P. and C. R. MAINARDI. Strategy That Works: How Winning Companies Close the Strategy-to-Execution Gap. Harvard Business Review Press, 2016. ISBN 978-1-6252-75202. info
    doporučená literatura
  • HITT, M. A., IRELAND, R. D. and R. E. HOSKISSON. Strategic Management: Concepts and Cases: Competitiveness & Globalization. Boston: Cengage Learning, 2016. ISBN 978-1-305-50214-7. info
  • HILL, C. W. L., SCHILLING, M. A. and G. R. JONES. Strategic Management: Integrated Approach. Boston: Cengage Learning, 2016. ISBN 978-1-305-50227-7. info
  • KOURDI, J. Business Strategy: A Guide to Effective Decision-Making. New York: Public Affairs, 2015. ISBN 978-1-6103-94765. info
Výukové metody
Přednáška s diskusí
Výklad s vizuální prezentací v Power-pointu
Metody hodnocení
Známkou
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
AktivityNáročnost [h]
Ostatní studijní zátěž38
Přednáška26
Seminář13
Zkouška40
Celkem117
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2016, léto 2018, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022, zima 2023, zima 2024.