PEMNASMA Strategic Management

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
zima 2019
Rozsah
2/1/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Pavel Adámek, Ph.D. (přednášející)
Ing. Pavel Adámek, Ph.D. (cvičící)
Ing. Šárka Zapletalová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Ing. Šárka Zapletalová, Ph.D.
Katedra podnikové ekonomiky a managementu – Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Ing. Šárka Zapletalová, Ph.D.
Rozvrh
St 8:55–10:30 B206
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
PEMNASMA/01: St 10:35–11:20 B206, P. Adámek
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( N ) && FORMA ( P )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/25, pouze zareg.: 0/25
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
The aim of this course is to provide students with the knowledge about the strategic conditions for corporations and other types of organizational interplay, with their environment. The course is composed to demonstrate through knowledge the consequences for corporate management of new theories within the strategy regarding strategic decision making in different industries, implications on strategy, organizational structure and networking with demonstrated ability to integrate different models and concepts in a coherent analysis of a strategic situation. The course highlights the differences in demands on the leadership in different kinds of organizations strategic leadership in large corporations as well as in small new ventures and in public organization.
Osnova
 • The Strategy-Making Process
  The nature and importance of strategic management, dimensions, strategy level, the basic elements of strategic management, strategy-makers (top management) targets strategic management, leadership and strategic management component characterization are thoroughly explained with special focus on description of structural links elements of strategic management process as a sequence of interactions.
  The Nature of Competitive Advantage
  External Analysis is based on the identification of opportunities and threats and nearby environment affecting corporate strategy. The emphasis is focus on characteristics distant and immediate surroundings entrepreneurial companies. To evaluate the current situation are applied appropriate methods according to various typologies and scope of the organization.
  Corporate-Level Strategy and Long-Run Profitability
  Creation of a strategic plan and a detailed breakdown and consistency according to the strategic planning cycle is introduced. Further, there are defined kinds of strategies, functional strategies and types of strategic approach based on a context of variants of the business strategy in the business entity and typology of strategic approaches according the types of organizations.
  Strategy Implementation
  Strategic change are highlighted by implementing strategies to build and develop a company. Process of guidelines for successful acquisition and implementation through internal new ventures, strategic alliances and strategic approach according the functional parts of the organization is described. Managing strategic change, effects on organizational structure, management style and the methods of inspecting the planned changes through organizational design are introduced.
  Evaluation of a Transnational Environment as an Area of Economic Globalization
  Definition of strategic requirements of multinational corporations, the reasons of transnational links and the complexity of the multinational environment including their management demands is described. Strategy content and formulation for multinational companies with focused on multinational and entry-mode strategies within cross-cultural communication, leadership and management behavior is explained.
Literatura
  povinná literatura
 • ROTHAERMEL, F. T. Strategic Management. New York: McGraw-Hill, 2016. ISBN 978-1-2559-42047-. info
 • LEINWAND, P. and C. R. MAINARDI. Strategy That Works: How Winning Companies Close the Strategy-to-Execution Gap. Harvard Business Review Press, 2016. ISBN 978-1-6252-75202. info
  doporučená literatura
 • HITT, M. A., IRELAND, R. D. and R. E. HOSKISSON. Strategic Management: Concepts and Cases: Competitiveness & Globalization. Boston: Cengage Learning, 2016. ISBN 978-1-305-50214-7. info
 • HILL, C. W. L., SCHILLING, M. A. and G. R. JONES. Strategic Management: Integrated Approach. Boston: Cengage Learning, 2016. ISBN 978-1-305-50227-7. info
 • KOURDI, J. Business Strategy: A Guide to Effective Decision-Making. New York: Public Affairs, 2015. ISBN 978-1-6103-94765. info
Výukové metody
Přednáška s diskusí
Výklad s vizuální prezentací v Power-pointu
Metody hodnocení
Známkou
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
attendance in seminars 60 %, seminar paper, defence of seminar paper, final written exam
AktivityNáročnost [h]
Ostatní studijní zátěž38
Přednáška26
Seminář13
Zkouška40
Celkem117
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2016, zima 2017, léto 2018, zima 2018, zima 2020, zima 2021, zima 2022, zima 2023, zima 2024.