CVABPCLH Lázeňství a hotelnictví

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
zima 2018
Rozsah
2/1/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Miroslava Kostková, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Lubomír Schellong, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Ing. Lubomír Schellong, Ph.D.
Katedra cestovního ruchu a volnočasových aktivit - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: doc. Ing. Pavlína Pellešová, Ph.D.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Literatura
  povinná literatura
 • ATTL, P. Ekonomika českého lázeňství a cestovní ruch. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, Fakul, 2014. ISBN 978-80-7435-366-6. info
 • VÁCLAVÍNKOVÁ, K. Lázeňství. Karviná: SU OPF, 2013. ISBN 978-80-7248-854-4. info
 • BERÁNEK, J. Hotelnictví a wellness. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-86724-33-1. info
  doporučená literatura
 • BERÁNEK, J. a kol. Moderní řízení hotelového provozu. Praha: MagConsulting, 2016. ISBN 978-80-86724-45-4. info
 • NEUFUS, J. a F. KŘÍŽEK. Moderní hotelový management. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3868-0. info
 • JANDOVÁ, D. Balneologie. Praha: Grada Publishing, 2009. ISBN 80-247-28-206. info
 • DĚDINA, J. Management, organizování a ekonomika lázeňství - vybrané kapitoly. Praha: VŠ CRHL, 2004. ISBN 80-86592-01-4. info
 • SEIFERTOVÁ, V. Marketing v lázeňském cestovním ruchu. Praha: Pragoline, 2003. ISBN 80-86592-00-6. info
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2019, zima 2021, zima 2022.