CVABPCSP Společenský a diplomatický protokol

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
zima 2018
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Patrik Kajzar, Ph.D. (přednášející)
Ing. Patrik Kajzar, Ph.D. (cvičící)
Garance
Ing. Patrik Kajzar, Ph.D.
Katedra cestovního ruchu a volnočasových aktivit - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: doc. Ing. Pavlína Pellešová, Ph.D.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Literatura
  povinná literatura
 • GULLOVÁ, S. Mezinárodní obchodní a diplomatický protokol. 3., doplněné a přepracované vydání. Praha: Grada, 2013. ISBN 978?80-247-4418-6. info
 • NĚMČANSKÝ, M. Společenský, diplomatický a obchodní protokol. SU OPF Karviná, 2011. ISBN 978-80-7248-636-6. info
 • SMEJKAL, V. a H. S. BACHRACHOVÁ. Velký lexikon společenského chování. 2. rozšířené vyd. Praha: Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-3650-1. info
  doporučená literatura
 • KAJZAR, P. Společenský protokol. Karviná: SU OPF (k dispozici na univerzitním por, 2013. info
 • ŠPAČEK, L. Nová velká kniha etikety. Praha: Mladá fronta, 2008. ISBN 978-80-204-1954-0. info
 • POWELL, M. Behave Yourself!: The Essential Guide To International Etiquette. Rowman & Littlefield Publishers, Inc., 2005. ISBN 9780762736720. info
 • MATHÉ, I. a L. ŠPAČEK. Etiketa. Praha: BB art., 2005. ISBN 80-7341-564-X. info
 • ŠRONĚK, I. Etiketa podnikání s přihlédnutím k hotelnictví, cestovnímu ruchu a lázeňství. Praha: VŠH, 2004. ISBN 80-86578-21-6. info
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2019, zima 2021, zima 2022.