CVABPCSP Společenský a diplomatický protokol

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
zima 2019
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Patrik Kajzar, Ph.D. (přednášející)
Ing. Patrik Kajzar, Ph.D. (cvičící)
Garance
Ing. Patrik Kajzar, Ph.D.
Katedra cestovního ruchu a volnočasových aktivit - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( P )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Osnova
 • 1. Úvod do pravidel společenského styku
  Základní pravidla a pojmy. Etiketa a její historie. Osobnosti české etikety. Společenská významnost lidí. Společenské prohřešky lidí. Komunikace mezi lidmi. Představování, vizitky a tituly.
  2. Společenské oblečení
  Dress Code, pánské oblečení, dámské oblečení.
  3. Cestování a volný čas
  Obchodní cesta. Soukromá cesta. Dovolená a volný čas. Sport. Cestujeme MHD. Jezdíme na kole. Cestujeme vlakem a autobusem. Cestujeme lodí a letadlem. Jízda automobilem a na motocyklu.
  4. V zaměstnání
  Ucházíme se o zaměstnání. Chování v zaměstnání. Poprvé šéfem. Timemanagement. Kolektiv.
  5. Etika společenských akcí a v podnikání
  Základní zásady společenského chování při návštěvě různých společenských akcí ? divadlo, kino, vernisáž, koncerty, plesy, taneční zábavy, promoce, svatební hostiny, firemní večírky, rauty. Pravidla stolování.
  6. Zásady a specifika obchodního jednání ve vybraných zemích
  Obchodní etiketa jednání se zahraničními partnery ve vybraných zemích. Příprava na obchodní jednání, základní charakteristika kultur.
  7. Společenské podniky a příležitosti
  Druhy společenských podniků a příležitostí. Organizace jednotlivých podniků. Pozvání a pozvánky.
  8. Diplomatické styky a diplomatický protokol
  Diplomacie a diplomatické styky. Orgány státu pro mezinárodní styk. Diplomatická mise. Konzulární styky a konzuláty. Pravidla pro další protokolární akce a diplomatickou korespondenci.
Literatura
  povinná literatura
 • KAJZAR P. a P. PELLEŠOVÁ, 2018. Společenský a diplomatický protokol. Karviná: SU OPF.ISBN 978-80-7510-300-0.
 • GULLOVÁ, S. Mezinárodní obchodní a diplomatický protokol. 3., doplněné a přepracované vydání. Praha: Grada, 2013. ISBN 978?80-247-4418-6. info
 • NĚMČANSKÝ, M. Společenský, diplomatický a obchodní protokol. SU OPF Karviná, 2011. ISBN 978-80-7248-636-6. info
 • SMEJKAL, V. a H. S. BACHRACHOVÁ. Velký lexikon společenského chování. 2. rozšířené vyd. Praha: Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-3650-1. info
  doporučená literatura
 • KAJZAR, P. Společenský protokol. Karviná: SU OPF (k dispozici na univerzitním por, 2013. info
 • ŠPAČEK, L. Nová velká kniha etikety. Praha: Mladá fronta, 2008. ISBN 978-80-204-1954-0. info
 • POWELL, M. Behave Yourself!: The Essential Guide To International Etiquette. Rowman & Littlefield Publishers, Inc., 2005. ISBN 9780762736720. info
 • MATHÉ, I. a L. ŠPAČEK. Etiketa. Praha: BB art., 2005. ISBN 80-7341-564-X. info
 • ŠRONĚK, I. Etiketa podnikání s přihlédnutím k hotelnictví, cestovnímu ruchu a lázeňství. Praha: VŠH, 2004. ISBN 80-86578-21-6. info
Informace učitele
Požadavky na studenta: docházka na semináře, průběžné testy, seminární práce a její prezentace.
Hodnotící metody: docházka na semináře min. 60 % (10 % hodnocení), 2 průběžné testy (20 % hodnocení), seminární práce a její prezentace (10 % hodnocení), ústní zkouška (60 % hodnocení).
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2018, zima 2021, zima 2022.