PEMBPEPO Ekonomika podniku

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
zima 2018
Rozsah
1/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Ing. Jarmila Duháček Šebestová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Ing. Jarmila Duháček Šebestová, Ph.D.
Katedra podnikové ekonomiky a managementu - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Ing. Žaneta Rylková, Ph.D.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Literatura
    povinná literatura
  • ČEMERKOVÁ, Š., J. ŠEBESTOVÁ a K. STELMACH. Nauka o podniku I. Bratislava, 2016. ISBN 978-80-89553-43-3. info
  • ČEMERKOVÁ, Š., J. ŠEBESTOVÁ a K. STELMACH. Nauka o podniku II. Bratislava, 2016. ISBN 978-80-89553-44-0. info
  • CHOBOTOVÁ, M. a kol. Podniková ekonomika v definicích a příkladech. Karviná: SU OPF, 2010. ISBN 978-80-7248-64-10. info
    doporučená literatura
  • SYNEK, M. a kol. Podniková ekonomika. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-7400-336-3. info
  • WÖHE, G. a E. KISLINGEROVÁ. Úvod do podnikového hospodářství. 2. vyd. Praha: C.H. Beck, 2007. ISBN 978-80-7179-897-2. info
  • BOUKAL, P., H. MIKOVCOVÁ a H. SCHOLLEOVÁ. Podniková ekonomika 1. Sbírka příkladů. Praha: VŠE, 2005. ISBN 80-245-0679-3. info
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022.