PEMBPEPO Ekonomika podniku

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
zima 2019
Rozsah
1/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Ing. Jarmila Duháček Šebestová, Ph.D. (přednášející)
Ing. Petra Krejčí, Ph.D. (přednášející)
Ing. Petra Krejčí, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Ing. Jarmila Duháček Šebestová, Ph.D.
Katedra podnikové ekonomiky a managementu - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Ing. Žaneta Rylková, Ph.D.
Rozvrh
Út 11:25–12:10 AULA, kromě Út 26. 11. ; a Út 26. 11. 11:25–12:10 B101
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
PEMBPEPO/01: Út 8:05–9:40 B207, P. Krejčí
PEMBPEPO/02: Út 12:15–13:50 B307, P. Krejčí
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( P )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 60 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 3/60, pouze zareg.: 0/60
Mateřské obory/plány
Osnova
 • 1. Základní charakteristika podniku.
  Cíle podniku a jeho funkce (činnosti). Organizační výstavba podniku. Životní cyklus podniku a jeho fáze. Majetková a kapitálová struktura podniku. Zakladatelský rozpočet. Výrobní faktory a jejich klasifikace. Spotřeba výrobních faktorů.
  2. Hodnotové toky v podniku.
  Náklady podniku. Kritéria třídění nákladů v podniku Nákladová funkce. Využití nákladové funkce v manažerském rozhodování. Výkony, výnosy, tržby. Náklady, výnosy, výsledek hospodaření v diagramu bodu zvratu.
  3. Rozhodovací úlohy v řízení podniku
  Základní postupy rozhodování o ceně, sortimentu, limitech nákladů, vycházející ze znalosti bodu zvratu.
  4. Hlavní podnikové procesy.
  Nákupní činnost podniku. Ukázka tvorby plánu nákupu. Výrobní činnost podniku (včetně podniků služeb). Ukázka tvorby plánu výroby. Prodejní činnost podniku. Ukázka tvorby plánu prodeje.
  5. Vedlejší podnikové procesy.
  Personální činnost v podniku. Podpůrné činnosti podniku (správa, investice?)
  6. Podnikové početnictví a jeho význam
  Kalkulace nákladů, metody kalkulace nákladů. Základní druhy kalkulací. Rozpočet podniku (základní).
Literatura
  povinná literatura
 • ČEMERKOVÁ, Š., J. ŠEBESTOVÁ a K. STELMACH. Nauka o podniku I. Bratislava, 2016. ISBN 978-80-89553-43-3. info
 • ČEMERKOVÁ, Š., J. ŠEBESTOVÁ a K. STELMACH. Nauka o podniku II. Bratislava, 2016. ISBN 978-80-89553-44-0. info
 • CHOBOTOVÁ, M. a kol. Podniková ekonomika v definicích a příkladech. Karviná: SU OPF, 2010. ISBN 978-80-7248-64-10. info
  doporučená literatura
 • SYNEK, M. a kol. Podniková ekonomika. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-7400-336-3. info
 • WÖHE, G. a E. KISLINGEROVÁ. Úvod do podnikového hospodářství. 2. vyd. Praha: C.H. Beck, 2007. ISBN 978-80-7179-897-2. info
 • BOUKAL, P., H. MIKOVCOVÁ a H. SCHOLLEOVÁ. Podniková ekonomika 1. Sbírka příkladů. Praha: VŠE, 2005. ISBN 80-245-0679-3. info
Informace učitele
Požadavky na studenta: aktivní účast na seminářích spojená s řešením komplexních případových studií z ekonomiky podniku a zpracováváním celosemestrální práce.
Hodnotící metody: bodovaná celosemestrální práce, vycházející z aktivní účasti na seminářích (30 % hodnocení), písemná zkouška (70 % hodnocení). Celkové hodnocení studenta dáno součtem získaných bodů. Minimální hranice úspěšnosti je 60 % z jejich celkového počtu.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2018, zima 2020, zima 2021, zima 2022.