CVABPCAP Animační programy

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
zima 2019
Rozsah
1/2/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PaedDr. Jiří Helešic, Ph.D. (přednášející)
Garance
PaedDr. Jiří Helešic, Ph.D.
Katedra cestovního ruchu a volnočasových aktivit - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( P )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Osnova
 • 1. Animační programy
  Animace a animační programy ? doplňkové asistenční služby. Formy animačních programů a jejich typy. Právní aspekty provozování služeb v cestovním ruchu.
  2. Řízení animačních programů
  Tvorba animačních programů. Strategie plánování. Definice rolí v animačních programech. Podmínky realizace programů, materiální a personální zabezpečení. Realizace a vyhodnocení animačních programů.
  3. Průvodce a animátor v cestovním ruchu
  Průvodcovská činnost a její obsah. Vztah průvodce a cestovní kanceláře. Příprava průvodce na zájezd. Pracovní agenda průvodce. Animátor a jeho postavení k cestovní kanceláři, hotelu, turistickému centru. Předpoklady pro práci animátora a průvodce.
  4. Tvorba animačních programů
  Kulturně společenské a pohybové programy. Segmentace cílové skupiny, vyhodnocení podmínek pro realizaci animačních programů. Finanční plánování realizace. Propagace programů.
  5. Animace v destinacích cestovního ruchu
  Eventy a animační programy. Podmínky využití veřejných prostor. Součinnost organizátorů a orgánů veřejné správy, policie a integrovaného záchranného systému.
  6. Turistické a rekreační animační programy, ?Teambuilding?
  Pohybová rekreace ? význam, cíle, formy. Rekondice ? zásady a strategie. Firemní zážitkové akce, týmové rozvojové programy a simulační hry. Tým a jeho interní sociální koheze.
  7. Animační programy pro rodiny a děti
  Situační role v animačních programech rodin. Věkové zvláštnosti tvorby animačních programů.
  8. Bezpečnost turistických animačních programů
  Zásady bezpečnosti při turistických aktivitách. Základy první pomoci. Řešení krizových situací.
Literatura
  povinná literatura
 • NOVOTNÝ, J., J. REKTOŘÍK, O. RACEK, H. VÁLKOVÁ, J. NOVÁ a M. STR. Management, marketing a ekonomika sportu. Brno: Muni Press, 2017. ISBN 978-80-210-8346-2. info
 • HANDLÍŘOVÁ, P., J. MASÁK, D. SPALKOVÁ, J. SYROVÁTKOVÁ a P. ŠLECH. Úvod do animace v cestovním ruchu. Jablonec n. Nisou: Educa, 2015. ISBN 978-80-260-7623-0. info
 • PŮŽA, B. a B. KOMEŠTÍK. Sportovně rekreační aktivity v cestovním ruchu. Hradec Králové: Gaudeamus, 2012. ISBN 978-80-7435-186-0. info
  doporučená literatura
 • HANDLÍŘOVÁ, P., D. SPALKOVÁ a J. MASÁK. Animace dospělí a senioři. Jablonec n. Nisou: Educa, 2015. ISBN 978-80-260-7627-8. info
 • HÁJEK, B., B. HOFBAVEN a J. PÁVKOVÁ. Pedagogické ovlivňování volného času. Portál s.r.o., 2011. ISBN 978-80-262-0030-7. info
 • EGER, L. Management a marketing sportu a cestovního ruchu. Západočeská univerzita v Plzni, 2009. ISBN 978-80-7043-801-5. info
 • ČERTÍK, M. a V. FIŠEROVÁ. Volný čas, životní styl a cestovní ruch. Praha: Vysoká škola hotelová v Praze 8., 2009. ISBN 978-80-86578-93-4. info
 • HORNER S. a J. SWARBROOKE. Cestovní ruch, ubytování, stravování, využití volného času, aplikovaný marketing služeb. Praha: Grada Publishing, 2003. ISBN 80-247020-29. info
Informace učitele
Požadavky na studenta: aktivní účast na seminářích, absolvování průběžných testů, prezentace a obhajoba animačního programu.
Hodnotící metody: docházka na semináře minimálně 75 % (20 % hodnocení), splnění průběžných kontrolních úkolů (20 % hodnocení), zpracování, prezentace a obhajoba zápočtového návrhu animačního programu (60 % hodnocení).
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2018, zima 2021, zima 2022.