CVABPCAP Animační programy

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
zima 2018
Rozsah
1/2/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PaedDr. Jiří Helešic, Ph.D. (přednášející)
Garance
PaedDr. Jiří Helešic, Ph.D.
Katedra cestovního ruchu a volnočasových aktivit - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: doc. Ing. Pavlína Pellešová, Ph.D.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Literatura
  povinná literatura
 • NOVOTNÝ, J., J. REKTOŘÍK, O. RACEK, H. VÁLKOVÁ, J. NOVÁ a M. STR. Management, marketing a ekonomika sportu. Brno: Muni Press, 2017. ISBN 978-80-210-8346-2. info
 • HANDLÍŘOVÁ, P., J. MASÁK, D. SPALKOVÁ, J. SYROVÁTKOVÁ a P. ŠLECH. Úvod do animace v cestovním ruchu. Jablonec n. Nisou: Educa, 2015. ISBN 978-80-260-7623-0. info
 • PŮŽA, B. a B. KOMEŠTÍK. Sportovně rekreační aktivity v cestovním ruchu. Hradec Králové: Gaudeamus, 2012. ISBN 978-80-7435-186-0. info
  doporučená literatura
 • HANDLÍŘOVÁ, P., D. SPALKOVÁ a J. MASÁK. Animace dospělí a senioři. Jablonec n. Nisou: Educa, 2015. ISBN 978-80-260-7627-8. info
 • HÁJEK, B., B. HOFBAVEN a J. PÁVKOVÁ. Pedagogické ovlivňování volného času. Portál s.r.o., 2011. ISBN 978-80-262-0030-7. info
 • EGER, L. Management a marketing sportu a cestovního ruchu. Západočeská univerzita v Plzni, 2009. ISBN 978-80-7043-801-5. info
 • ČERTÍK, M. a V. FIŠEROVÁ. Volný čas, životní styl a cestovní ruch. Praha: Vysoká škola hotelová v Praze 8., 2009. ISBN 978-80-86578-93-4. info
 • HORNER S. a J. SWARBROOKE. Cestovní ruch, ubytování, stravování, využití volného času, aplikovaný marketing služeb. Praha: Grada Publishing, 2003. ISBN 80-247020-29. info
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2019, zima 2021, zima 2022.