CVABPCMG International Gastronomy

School of Business Administration in Karvina
Winter 2019
Extent and Intensity
2/1/0. 5 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Ing. Miroslava Kostková, Ph.D. (lecturer)
Ing. Peter Krupka (lecturer)
Ing. Miroslava Kostková, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
Ing. Miroslava Kostková, Ph.D.
Department of Tourism and Leisure Activities – School of Business Administration in Karvina
Prerequisites (in Czech)
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( P )
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus (in Czech)
 • 1. Význam gastronomie v cestovním ruchu, gastroturismus
  Gastronomie ? charakteristika a význam, historický vývoj a formování mezinárodních kuchyní, specifikace nejvýznamnějších představitelů světových kuchyní, společné charakteristiky a odlišnosti, vlivy, význam mezinárodní gastronomie pro cestovní ruch, gastroturismus, kulinářský cestovní ruch.
  2. Nové trendy v gastronomii, zážitková a regionální gastronomie
  Charakteristika zážitkové gastronomie, specifické znaky, dělení, význam a její vliv na rozvoj turismu ve světě i u nás, úspěšné koncepty, nejvýznamnější světové gastronomické trendy, foodies a jejich vliv na změnu stravovacích zvyklostí a životní styl.
  3. Charakteristické znaky cizích kuchyní
  Charakteristické znaky světových zahraničních kuchyní, středomořská kuchyně Francie, Itálie, kuchyně východní Evropy a Balkánu, orientální kuchyně, africká kuchyně, kuchyně Severní a Jižní Ameriky a Austrálie, asijské kuchyně, jejich vliv na vývoj moderní světové gastronomie.
  4. Klasifikace a management gastronomických zařízení
  Charakteristika, dělení a specifikace gastronomických zařízení, komerční a institucionální stravování, gastronomické služby, Food and Beverages Management, hotelové stravování, procesy stravovacího úseku ? nákupní a skladovací činnost, výroba a odbyt, sestavování výrobního a prodejního plánu, nabídka ? tvorba a forma, jídelní a nápojový lístek, řízení gastronomických akcí.
  5. Základy technologické přípravy pokrmů, racionální výživa, diferencované stravování
  Technologie přípravy pokrmů ? rozdělení, charakteristika, moderní technologické postupy, technické a technologické zařízení výrobní části stravovacího zařízení, nové trendy v přípravě pokrmů, charakteristika a význam racionální výživy, diferencované stravování ? význam, rozdělení, charakteristika jednotlivých přístupů, nové trendy, zavádění do nabídky restauračních zařízení.
  6. Nápojová kultura a servis
  Význam nápojové kultury v gastronomii, klasifikace nápojů, charakteristika sortimentních skupin nápojů, sommelierství, mixologie, baristika, čajová kultura, moderní trendy v nabídce nápojů, řízení činností a procesů odbytového střediska restauračního zařízení, způsoby a systémy obsluhy v odbytovém středisku.
Literature
  required literature
 • KOSTKOVÁ, M. a K. ŠTINDLOVÁ. Gastronomie. Studijní opora. Karviná: SU OPF. (k dispozici na, 2016. info
 • POLÁČEK, Jiří. Mezinárodní gastronomie: distanční studijní opora. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2012. ISBN 978-80-7248-769-1. info
 • MLEJNKOVÁ, L. a kol. Služby společného stravování. Praha: VŠE, 2009. ISBN 978-80-245-1592-2. info
  recommended literature
 • METZ, R. a kol. Restaurace a host. Praha: Sobotáles, 2008. ISBN 978-80-86706-18-4. info
 • ZIMÁKOVÁ, B. Food & Beverage management. Praha: VŠH, 2006. ISBN 978-80-86578-55-2. info
 • KREJČÍ, P. a V. FORMAN. Základy technologie přípravy pokrmů. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2006. ISBN 80-7318-399-4. info
 • DITTNER, P. Dimension of the Hospitality Industry. 3. ed. New York: Wiley, 2002. ISBN 978-0-471-38479-3. info
 • ŠTĚTINA, V. A KOL. Jídelní lístek, nástroj řízení a věc prvořadého významu. Praha: Editpress, 2002. ISBN 8-238-8884-6. info
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
The course is also listed under the following terms Winter 2018, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022, Winter 2023.
 • Enrolment Statistics (Winter 2019, recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/opf/winter2019/CVABPCMG