INMNKBIN Business Inteligence

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
zima 2019
Rozsah
16/0/0. Přednáška 16 HOD/SEM. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Petr Suchánek, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Petr Suchánek, Ph.D.
Katedra informatiky a matematiky - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Ing. Jan Górecki, Ph.D.
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( N ) && FORMA ( K )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou a rolí Business Intelligence (BI) v současných systémech řízení podniků a institucí.
Osnova
 • 1. Business Intelligence (BI) - základní principy
  Vymezení podstaty BI. Vývoj BI. BI v řízení firmy. Hlavní komponenty BI - datový sklad, datové tržiště, ETL, OLAP databáze, dočasné úložiště dat, operativní úložiště dat. Typy aplikací BI. Vrstvy BI. Integrace komponent BI.
  2. Realizace úloh BI
  Analýza připravenosti podniku na implementaci BI. Analýza uživatelských požadavků. Modelování a model BI řešení. Návrh architektur BI. Návrh technologické platformy. Aplikační oblasti BI.
  3. Řízení projektů a aplikací BI v podniku
  Přístupy k řešení BI. Strategie rozvoje BI v podniku. Projekty BI. Plánování projektu, projektový tým a klíčové role v projektu řešení BI. BI v kontextu řízení SI/ICT. Podstatné parametry a charakteristiky pro implementaci a řízení řešení BI.
  4. Aplikační oblasti BI
  Aplikace BI ve financích, marketingu, výrobě, logistice, řízení lidských zdrojů, informatice, a dalších. Příklady konkrétních řešení a aplikací.
  5. Competitive Intelligence
  CI jako podmnožina BI. Funkce CI. Metody CI. Technologické nástroje CI. Aplikace CI. CI jako podpora strategického řízení podniku. Vývojové trendy CI.
  6. Faktory úspěšnosti a trendy vývoje BI
  Úroveň řízení firmy jako celku a IS/ICT. Identifikace přínosů BI. Vývoj standardů BI. Vývoj architektur BI. Vývoj komponent BI. Dodavatelský způsob vývoje řešení BI.
Literatura
  povinná literatura
 • MOLNÁR, Z. Competitive Intelligence. Praha: Oeconomica. ISBN 9788024519081. info
 • SUCHÁNEK, P. Business Intelligence. Karviná: SU OPF. Distanční studijní opora, 2018. info
 • LABERGE, R. Datové sklady Agilní metody a business intelligence. Praha: Computer Press, 2012. ISBN 9788025137291. info
  doporučená literatura
 • VELLA, C. M. and J. J. MCGONAGLE. Competitive Intelligence Rescue: Getting It Right. Santa Barbara: Praeger, 2017. ISBN 978-1440851605. info
 • SHERMAN, R. Business Intelligence Guidebook: From Data Integration to Analytics. San Francisco: Morgan Kaufmann, 2014. ISBN 978-0124114616. info
 • BARTES, F. Competitive Intelligence. Ostrava: Key publishing, 2012. ISBN 9788074181139. info
 • COLLIER, K. Agile Analytics: A Value-Driven Approach to Business Intelligence and Data Warehousing (Agile Software Development Series). Boston: Addison-Wesley Professional, 2011. ISBN 978-0321504814. info
Informace učitele
Požadavky na studenta: docházka na tutoriály, seminární práce, zkouška.
Hodnotící metody: docházka a aktivita na tutoriálech (10 % hodnocení), seminární práce (30 % hodnocení), kombinovaná zkouška (60 % hodnocení).
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, zima 2021, zima 2022, zima 2023.