INMNPHER Teorie her a ekonomické rozhodování

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
zima 2019
Rozsah
2/1/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. RNDr. David Bartl, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. David Bartl, Ph.D.
Katedra informatiky a matematiky - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Mgr. Radmila Krkošková, Ph.D.
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( N ) && FORMA ( P )
K absolvování předmětu nejsou vyžadovány žádné podmínky a předmět může být zapsán nezávisle na jiných předmětech.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Osnova
 • 1. Úvod do teorie her
  Předmět teorie her, historie vzniku teorie her, dělení her z hlediska teorie her. Základní formy zápisů her: zápis hry N hráčů v normální formě, zápis hry ve tvaru charakteristické funkce, zápis hry v explicitním tvaru. Základní pojmy teorie her - dominance strategií, dominance situací, dolní a horní hodnota hry, smíšené a čisté strategie, rovnovážnost podle Nashe, antagonistická hra.
  2. Antagonistické hry
  Antagonistické hry - hra s nulovým součtem, maticová hra, metody pro hledání rovnovážných strategií (hledání sedlového bodu, grafická metoda, převod na úlohu lineárního programování). Řešení maticových her pomocí převodu na úlohu lineárního programování a následné řešení úloh lineárního programování pomocí nástroje Řešitel programu Excel.
  3. Neantagonistické nekooperativní hry dvou hráčů
  Neantagonistické nekooperativní hry dvou hráčů - čisté a smíšené strategie u bimaticových her, hry s více rovnovážnými body, některé typické bimaticové hry (hra typu vězňova dilema, koordinační hry, antikoordinační hry).
  Rovnovážné strategie nekooperativních neantagonistických her dvou hráčů- postupná eliminace dominovaných strategií, hledání vzájemných nejlepších odpovědí, hledání smíšených strategií pro bimatice typu 2x2, převod na úlohu kvadratického programování.
  4. Úlohy o dohodě - kooperativní hry dvou hráčů
  Úlohy o dohodě - kooperativní hry dvou hráčů - kooperativní hry dvou hráčů s přenosnou výhrou, kooperativní hry dvou hráčů s nepřenosnou výhrou, kooperativní výplatní oblast, Nashovy vyjednávací axiomy.
  5. Kooperativní hry n hráčů s přenosnou výhrou
  Kooperativní hry n hráčů s přenosnou výhrou - hra ve tvaru charakteristické funkce, aplikace kooperativních her N hráčů ve veřejné volbě (preferenční profil hráče, funkce sociálního výběru, demokratické volební procedury, Condorcetova volební procedura), Arrowova věta.
  6. Aplikace kooperativních her N hráčů ve veřejné volbě
  Aplikace kooperativních her N hráčů ve veřejné volbě - volební procedury, které nejsou efektivním rozšířením většinového pravidla. Efektivní volební procedury a měření vlivu koalic - volební procedury, které jsou efektivním rozšířením většinového pravidla, měření vlivu koalic u hlasování.
  7. Sekvenční hry
  Sekvenční hry - převod na hru v normálním tvaru, rovnovážný bod. Ekonomické aplikace sekvenčních her, model duopolu.
Literatura
  povinná literatura
 • MIELCOVÁ, E. Teorie her a ekonomické rozhodování. Karviná: SU OPF, 2014. ISBN 978-80-7510-029-0. info
  doporučená literatura
 • MAŇAS, M. Teorie her a konflikty zájmů. Praha : Oeconomica, 2002. ISBN 80-245-0450-2. info
 • MYERSON, R. B. Game Theory: Analysis of Conflict. Harvard University Press, 1997. ISBN 9780674341166. info
Výukové metody
Demonstrace dovedností
Seminární výuka
Metody hodnocení
Zápočet
Informace učitele
Požadavky na studenta: docházka na semináře min. 60 %, průběžné testy, zkouškový test.
Hodnotící metody: 2 průběžné testy (2 x 30 % = 60 % hodnocení), písemná zkouška (40 % hodnocení).

AktivityNáročnost [h]
Ostatní studijní zátěž41
Přednáška26
Seminář13
Zápočet30
Celkem110
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022.