CVABPEHL Ekonomika hotelnictví

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
zima 2020
Rozsah
2/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Patrik Kajzar, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Pavlína Pellešová, Ph.D. (přednášející)
Ing. Patrik Kajzar, Ph.D. (cvičící)
Ing. Jakub Vacha (cvičící)
PhDr. Mgr. Nazim Afana (přednášející)
Garance
doc. Ing. Pavlína Pellešová, Ph.D.
Katedra cestovního ruchu a volnočasových aktivit - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: doc. Ing. Pavlína Pellešová, Ph.D.
Rozvrh
St 13:05–14:40 VE319
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
CVABPEHL/01: St 14:45–15:30 VE319, P. Kajzar
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( P )
Předmět může být zapsán nezávisle na jiných předmětech.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 2/30, pouze zareg.: 0/30
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je naučit studenty orientovat se a získat znalosti v oblasti ekonomiky hotelnictví, zejména při aplikaci teoretických poznatků pro použití v praxi hotelů a ubytovacích zařízení, služeb pojištění, kongresových a ostatních služeb. Studenti budou seznámeni s ekonomikou podniku, tj. podnikovými procesy, s jejich ekonomickým a legislativním rámcem, se standardizací a organizací hotelových zařízení a poskytovaných služeb. Předmět poskytuje specifické znalosti a dovednosti, které kvalifikují posluchače pro samostatné ekonomické činnosti a řídící funkce v uvedených zařízeních.
Osnova
 • 1. Hotelový průmysl, charakteristika, specifikace, význam a jeho postavení v ekonomice.
  2. Standardizace služeb hotelnictví, charakteristika a fungování hotelových skupin/řetězců.
  3. Organizace a organizační struktura subjektů hotelnictví.
  4. Cena a cenová politika.
  5. Ekonomika a hospodárnost ubytovacích zařízení.
  6. Yield Management, Revenue management.
  7. Náklady, výnosy a zisk hotelu.
  8. Efektivnost podniku, metody komplexního hodnocení podniku v hotelnictví.
  9. Možnosti financování hotelů, outsourcing v hotelnictví.
  10. Personalistika v hotelovém průmyslu.
  11. Controlling podniků v hotelnictví.
  12. Profesní sdružení a asociace v oblasti hotelnictví.
  13. Současnost a perspektivy moderního hotelového průmyslu.
Literatura
  povinná literatura
 • KUČEROVÁ, J., STRAŠÍK, A., ŠEBOVÁ, Ľ. Ekonomika podniku cestovného ruchu. Banská Bystrica: DALI-BB, s.r.o., 2010. ISBN 978-80-89090-75-4. info
 • ŠEBESTOVÁ, J. Nabídkové kalkulace ve službách. Karviná: SU OPF, 2009. ISBN 978-80-7248-526-0. info
 • KOTÍKOVÁ, H. a E. SCHWARTZHOFFOVÁ. Nové trendy v pořádání akcí a událostí (events) v cestovním ruchu. Praha: MMR ČR, 2008. ISBN 978-80-87147-04-7. info
 • PETRÚ, Z. Základy ekonomiky cestovního ruchu. Praha: Idea Servis, 2007. ISBN 978-80-85970-55-5. info
  doporučená literatura
 • NEUFUS, J a F. KŘÍŽEK. Moderní hotelový management. Praha: Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-3868-0. info
 • TESONE, D. Zásady řízení pro obor hotelnictví, gastronomie a turismus. Praha: Wolters Kluwer, 2011. ISBN 978-80-7357-655-4. info
 • SHEELA, A. M. Economics of Hotel Management. New Delhi: New Age International Ltd., 2008. ISBN 978-81-2241-419-6. info
 • BERÁNEK, J. Hotelnictví a wellness. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-86724-33-1. info
Výukové metody
Přednášení
Přednáška s analýzou videozáznamu
Prezentace seminární práce
Seminární výuka
Metody hodnocení
Známkou
Písemný test
Seminární práce
Informace učitele
Vypracování seminární práce a její úspěšná obhajoba, 60% účast na seminářích, průběžný test.
AktivityNáročnost [h]
Ostatní studijní zátěž40
Přednáška26
Semestrální práce30
Seminář13
Zkouška40
Celkem149
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2021, zima 2022.