CVABPEHL Ekonomika hotelnictví

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
zima 2022
Rozsah
2/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Patrik Kajzar, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Pavlína Pellešová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Klára Václavínková (cvičící)
Garance
doc. Ing. Pavlína Pellešová, Ph.D.
Katedra cestovního ruchu a volnočasových aktivit – Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: doc. Ing. Pavlína Pellešová, Ph.D.
Rozvrh
Út 10:35–12:10 VD110
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
CVABPEHL/01: Út 9:45–10:30 VD110, kromě Út 20. 9. ; a Út 20. 9. 9:45–10:30 VC010, K. Václavínková
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( P ) && ( ROCNIK ( 2 ) || ROCNIK ( 3 ))
Předmět může být zapsán nezávisle na jiných předmětech.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 5/20, pouze zareg.: 0/20
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je naučit studenty orientovat se a získat znalosti v oblasti ekonomiky hotelnictví, zejména při aplikaci teoretických poznatků pro použití v praxi hotelů a ubytovacích zařízení, služeb pojištění, kongresových a ostatních služeb. Studenti budou seznámeni s ekonomikou podniku, tj. podnikovými procesy, s jejich ekonomickým a legislativním rámcem, se standardizací a organizací hotelových zařízení a poskytovaných služeb. Předmět poskytuje specifické znalosti a dovednosti, které kvalifikují posluchače pro samostatné ekonomické činnosti a řídící funkce v uvedených zařízeních.
Osnova
 • 1. Hotelový průmysl, charakteristika, specifikace, význam a jeho postavení v ekonomice.
  2. Standardizace služeb hotelnictví, charakteristika a fungování hotelových skupin/řetězců.
  3. Organizace a organizační struktura subjektů hotelnictví.
  4. Cena a cenová politika.
  5. Ekonomika a hospodárnost ubytovacích zařízení.
  6. Yield Management, Revenue management.
  7. Náklady, výnosy a zisk hotelu.
  8. Efektivnost podniku, metody komplexního hodnocení podniku v hotelnictví.
  9. Možnosti financování hotelů, outsourcing v hotelnictví.
  10. Personalistika v hotelovém průmyslu.
  11. Controlling podniků v hotelnictví.
  12. Profesní sdružení a asociace v oblasti hotelnictví.
  13. Současnost a perspektivy moderního hotelového průmyslu.
Literatura
  povinná literatura
 • KUČEROVÁ, J., STRAŠÍK, A., ŠEBOVÁ, Ľ. Ekonomika podniku cestovného ruchu. Banská Bystrica: DALI-BB, s.r.o. ISBN 978-80-89090-75-4. 2010. info
 • ŠEBESTOVÁ, J. Nabídkové kalkulace ve službách. Karviná: SU OPF. ISBN 978-80-7248-526-0. 2009. info
 • KOTÍKOVÁ, H. a E. SCHWARTZHOFFOVÁ. Nové trendy v pořádání akcí a událostí (events) v cestovním ruchu. Praha: MMR ČR. ISBN 978-80-87147-04-7. 2008. info
 • PETRÚ, Z. Základy ekonomiky cestovního ruchu. Praha: Idea Servis. ISBN 978-80-85970-55-5. 2007. info
  doporučená literatura
 • NEUFUS, J a F. KŘÍŽEK. Moderní hotelový management. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-247-3868-0. 2011. info
 • TESONE, D. Zásady řízení pro obor hotelnictví, gastronomie a turismus. Praha: Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7357-655-4. 2011. info
 • SHEELA, A. M. Economics of Hotel Management. New Delhi: New Age International Ltd. ISBN 978-81-2241-419-6. 2008. info
 • BERÁNEK, J. Hotelnictví a wellness. Praha: Grada. ISBN 978-80-86724-33-1. 2008. info
Výukové metody
Přednášení
Přednáška s analýzou videozáznamu
Prezentace seminární práce
Seminární výuka
Metody hodnocení
Známkou
Písemný test
Seminární práce
Informace učitele
Vypracování seminární práce a její úspěšná obhajoba, 60% účast na seminářích, průběžný test.
AktivityNáročnost [h]
Ostatní studijní zátěž40
Přednáška26
Semestrální práce30
Seminář13
Zkouška40
Celkem149
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2023.