CVABPRHP Řízení hotelového provozu

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
zima 2020
Rozsah
2/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Miroslava Kostková, Ph.D. (přednášející)
Ing. Miroslava Kostková, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Mgr. Nazim Afana (přednášející)
Garance
doc. Ing. Lubomír Schellong, Ph.D.
Katedra cestovního ruchu a volnočasových aktivit – Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: doc. Ing. Pavlína Pellešová, Ph.D.
Rozvrh
Út 14:45–16:20 VC008
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
CVABPRHP/01: Út 16:25–17:10 VC008, M. Kostková
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( P )
Předmět může být zapsán nezávisle na jiných předmětech.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/30, pouze zareg.: 0/30
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je zaměřen na získání základních znalostí o řízení provozu hotelu a dalších ubytovacích zařízení. Představuje studentům ubytovací zařízení jako organizovaný systém, zajišťující hostům komplexní služby (ubytovací, stravovací, doplňkové, wellness a volnočasové aktivity, aj.). Cílem předmětu je seznámit studenty s řízením procesů všech pracovních úseků hotelu. Předmět poskytuje znalosti z oblasti hotelnictví, gastronomie a lázeňství, tvorby nabídky a propagace hotelového produktu. Studenti získají znalosti o organizaci kongresových služeb, společenských gastronomických akcí a tvorbě nabídky lázeňských služeb.
Osnova
 • 1. Způsoby provozování ubytovacích zařízení, organizace a řízení procesů v hotelnictví.
  2. Klasifikace a kategorizace ubytovacích zařízení.
  3. Charakteristika a řízení hotelového provozu, organizační struktura, správní činnosti a technický úsek hotelu.
  4. Organizace a řízení subjektů v lázeňství, řízení lázeňského hotelu.
  5. Ubytovací úsek hotelu, služby recepce a vrátnice.
  6. Distribuční systémy v hotelnictví, rezervační činnost hotelu.
  7. Marketing v hotelnictví a marketingová komunikace.
  8. Úsek hotelových pokojů, housekeeping.
  9. Péče o hosty se specifickými požadavky.
  10. Management stravovacích služeb hotelu.
  11. Organizace hotelových společenských a gastronomických akcí, organizace kongresů a konferencí.
  12. Nabídka doplňkových služeb hotelu, hotelové eventy a hotelové animace, služby wellness a spa.
  13. Nové trendy v hotelnictví.
Literatura
  povinná literatura
 • KOSTKOVÁ, M. Management hotelového provozu. Karviná: SU OPF, 2011. ISBN 978-80-7248-633-5. info
 • NEUFUS, J a F. KŘÍŽEK. Moderní hotelový management. Praha: Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-3868-0. info
 • MLEJNKOVÁ, L. a kol. Služby společného stravování. Praha: VŠE, 2009. ISBN 978-80-245-1592-2. info
 • BERÁNEK, J. a P. KOTEK. Řízení hotelového provozu. Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN 80-86724-30-0. info
 • ZIMÁKOVÁ, B. Food & Beverage management. Praha: VŠH, 2006. ISBN 978-80-86578-55-2. info
 • KIRÁĽOVÁ, A. Marketing hotelových služeb. II. Praha: Ekopress, 2006. ISBN 80-86929-05-1. info
  doporučená literatura
 • PATÚŠ, P. a M. GÚČIK. Manažment prevádzky pohostinského zariadenia. Banská Bystrica: Slovak-Swiss Tourism, 2011. ISBN 80-89090-84-6. info
 • BUREŠOVÁ, P. Banketní a cateringové služby. Praha: VŠH, 2010. ISBN 978-80-87411-11-7. info
 • HASSANIEN, A., C. DALE a A. CLARKE. Hospitality Business Development. Oxford: Elsevier L.t.d., 2010. ISBN 978-1-85617-69-5. info
 • SHEELA, A. M. Economics of Hotel Management. New Delhi: New Age International Ltd., 2008. ISBN 978-81-2241-419-6. info
 • METZ, R. a kol. Restaurace a host. Praha: Sobotáles, 2008. ISBN 978-80-86706-18-4. info
 • ČERNÝ, J., KRUPIČKA, J. Moderní hotel. Úvaly: Ratio, 2004. ISBN 80-86351-07-6. info
 • ORIEŠKA, J. Kongresový cestovný ruch. Banská Bystrica: UMB EkF, 2001. ISBN 80-8055-516-8. info
Výukové metody
Přednášení
Přednáška s aktivizací
Přednáška s analýzou videozáznamu
Seminární výuka
Metody hodnocení
Známkou
Písemná zkouška
Seminární práce
Informace učitele
Seminární práce, aktivní účast na seminářích, 60% účast na seminářích, písemná forma zkoušky.
AktivityNáročnost [h]
Ostatní studijní zátěž45
Přednáška26
Seminář13
Účast na výuce25
Zkouška40
Celkem149
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2021, zima 2022, zima 2023.