PEMNPMKT Strategický marketing

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
zima 2020
Rozsah
2/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Michal Stoklasa, Ph.D. (přednášející)
Ing. Michal Stoklasa, Ph.D. (cvičící)
Garance
Ing. Michal Stoklasa, Ph.D.
Katedra podnikové ekonomiky a managementu - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Ing. Kateřina Matušínská, Ph.D.
Rozvrh
Út 8:55–10:30 A211
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
PEMNPMKT/01: St 8:55–9:40 A423, M. Stoklasa
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( N ) && FORMA ( P )
K absolvování předmětu nejsou vyžadovány žádné podmínky a předmět může být zapsán nezávisle na jiných předmětech.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 15 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/15, pouze zareg.: 0/15
Mateřské obory/plány
Osnova
 • 1. Úvod do strategického marketingu
  Obecný úvod do marketingu, jeho definice, vývoj, současný stav a trendy ovlivňující celosvětové spotřební chování. Základní opakování nutných pojmů pro další využití v tomto předmětu. Vymezení strategického marketingu, jeho vývoje, současného stavu a budoucích trendů.
  2. Plátna obchodních modelů
  Vymezení obchodních modelů a jejich využitelnost při plánování strategií. Business Model Canvas ? plátno obchodního modelu, Lean Canvas ? štíhlé plátno, Value Proposition Canvas ? plátno poskytované hodnoty. Vliv externích faktorů a faktoru času při práci s plátny. Design pláten, jejich testování a hodnocení.
  3. Marketingové situační analýzy
  Vymezení marketingového prostředí. Podrobná charakteristika analýz využitelných pro makroprostředí, vnější a vnitřní mikroprostředí. Od PEST po STEER, 3C ? zákazníci, konkurenti, spolupracovníci, SWOT, BCG a GE. Zmíněny jsou také specifické analýzy nutné pro hlubší pochopení zkoumaných jevů.
  4. Firemní trhy
  Vymezení firemních trhů, B2B ? Business to Business. Základní charakteristika B2B, odlišnosti od B2C, principy nakupování na B2B, typy B2B. Současný stav B2B trhů v ČR, nové trendy.
  5. Strategie a plánování
  Vymezení strategie, marketingového strategického řízení a plánování. Definice vize a mise v rámci marketingového strategického řídícího procesu. Strategické cíle, jejich tvorba. Cílové skupiny.
  6. Strategie podle marketingového mixu
  Produkt a produktová politika. Strategické cíle v oblasti produktu, produktové strategie, základní a pokročilé koncepty. Cena a cenová politika. Strategické cíle v oblasti ceny, cenové strategie a taktiky. Distribuce a distribuční politika. Strategické cíle v oblasti distribuce, distribuční strategie. Marketingová komunikace a komunikační politika. Strategické cíle v oblasti komunikace, komunikační strategie.
Literatura
  povinná literatura
 • STOKLASA, M. a J. RAMÍK. Strategický marketing. Karviná: SU OPF, 2016. ISBN 978-80-7510-217-1. info
 • KOTLER, P. a K. L. KELLER. Marketing management. Praha: Grada Publishing, 2013. ISBN 978- 80-247-4150-. info
 • JAKUBÍKOVÁ, D. Strategický marketing. Praha: Grada Publishing, 2013. ISBN 978-80-247-4670-8. info
  doporučená literatura
 • KOTLER, P. a M. KOTLER. 8 strategií růstu: jak ovládnout trh. Brno: BizBooks, 2013. ISBN 978-80-265-0076-6. info
 • MOORADIAN, T. A., K. MATZLER and L. J. RING. Strategic Marketing. Williamburg: Good Dog Publishing, 2012. ISBN 9780990542704. info
 • HANZELKOVÁ, A., M. KEŘKOVSKÝ a O. VYKYPĚL. Strategický marketing: teorie pro praxi. Praha: C. H. Beck, 2009. ISBN 978-80-7400-120-8. info
Výukové metody
Individuální konzultace
Demonstrace dovedností
Seminární výuka
Samostudium studentů
Metody hodnocení
Písemná zkouška
Informace učitele
Požadavky na studenta: docházka na semináře, průběžný test.
Hodnotící metody: docházka na semináře min. 50 %, 1 průběžný test (30 % hodnocení), písemná zkouška (70 % hodnocení).
AktivityNáročnost [h]
Ostatní studijní zátěž40
Přednáška26
Seminář13
Zkouška40
Celkem119
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2018, zima 2019, zima 2021, zima 2022.