INMNPOMM Objektové metody modelování

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
zima 2022
Rozsah
2/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
RNDr. Zdeněk Franěk, Ph.D. (přednášející)
Ing. Tomáš Barčák, Ph.D. (pomocník)
Garance
RNDr. Zdeněk Franěk, Ph.D.
Katedra informatiky a matematiky – Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Ing. Jan Górecki, Ph.D.
Rozvrh
Út 8:55–10:30 A423, kromě Út 18. 10. ; a St 7. 12. 15:00–16:30 A216
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
INMNPOMM/01: Út 10:35–11:20 A423, kromě Út 18. 10. ; a St 7. 12. 16:35–17:20 A216, Z. Franěk
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( N ) && FORMA ( P )
K absolvování předmětu nejsou vyžadovány žádné podmínky a předmět může být zapsán nezávisle na jiných předmětech.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 15 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 7/15, pouze zareg.: 0/15
Mateřské obory/plány
Osnova
 • 1. Úvod do objektového modelování
  Shrnutí základních pojmů objektově orientované analýzy a návrhu software. Pojem objekt. Základní koncepty: abstrakce, zapouzdření, skrývání informací, třídy, dědičnost, interface.
  2. Popis jazyka UML
  Co je UML, objekty a jazyk UML, struktura jazyka, stavební bloky, vyjádření tříd, atributů a operací. Obecný přehled diagramů UML.
  3. Diagramy jazyka UML.
  Use case, diagramy tříd, diagram stavů, diagramy sekvencí, diagramy spolupráce, diagramy činností, diagramy architektury.
  4. Zadání seminární práce - specifikace témat.
  zadání prací, příklady. Praktické příklady užití UML diagramů. Případová studie návrhu software s využitím UML. Případová studie návrhu informačního systému s využitím UML a metodiky RUP.
  5. Software produkty pro práci v UML
  Přehled softwarových nástrojů pro objektové modelování. Představení a zpřístupnění software Architekt Enterprise firmy SPARX a VISIO - část pro kreslení UML diagramů. Případy užití.
  6. Metodika Rational Unified Process (RUP)
  Hlavní principy moderního iterativního vývoje softwaru metodikou RUP. Jednotlivé fáze životního cyklu projektu, jejich účel, možnosti, rizika vývoje.
Literatura
  povinná literatura
 • KANISOVÁ, H. a M. MULLER. UML srozumitelně. 2. vydání. Brno: Computer Press. ISBN 80-251-1083-4. 2006. info
 • FOWLER, M., & SCOTT, K. UML distilled: a brief guide to the standard object modeling language. Reading, Mass: Addison Wesley. ISBN 02-016-5783-X. 2000. info
  doporučená literatura
 • http://www.sparxsystems.eu/start/home/. URL info
 • ARLOW, J. a I. NEUSTADT, 2011. UML2 a unifikovaný proces vývoje aplikací. Brno: Computer Press. ISBN 978-80-251-1503-9. 2011. info
 • FOWLER, M. Destilované UML. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-2062-3. 2009. info
 • CURTIS H., K. TSANG, S. CLARENCE, W. LAU YING and K. LEUNG. Object-Oriented Technology: From Diagram to Code with Visual Paradigm for UML. Singapore: McGraw-Hill Science. ISBN 9780073214504. 2005. info
 • ARLOW, J. and I. NEUSTADT. UML 2 and the Unified Process: Practical Object-Oriented Analysis and Design. NJ: Addison-Wesley. ISBN 0321321278. 2005. info
Výukové metody
Přednášení
Přednáška s analýzou videozáznamu
Skupinová práce na počítačové učebně
Seminární výuka
Metody hodnocení
Kombinovaná zkouška
Informace učitele
Požadavky na studenta: aktivní účast na seminářích, vypracování seminární práce a splnění závěrečného testu.
Hodnotící metody: seminární práce (40 % hodnocení) a kombinovaná zkouška (60 % hodnocení).

AktivityNáročnost [h]
Ostatní studijní zátěž75
Přednáška13
Seminář26
Zápočet30
Celkem144
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2023, zima 2024.