RCZVPR32 Národ umělec, geneze charakteru české poezie v 19. stol.

Rektorát
léto 2018

Údaje z období léto 2018 se nezveřejňují

Rozsah
0/0. 0 kr.
Garance
Centrum celoživotního vzdělávání – Úsek prorektora pro studijní a sociální záležitosti – Rektorát
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.

  • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/rek/leto2018/RCZVPR32