MU01936 Numerické metody-cvičení

Matematický ústav v Opavě
léto 2022
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Oldřich Stolín, Ph.D. (cvičící)
Garance
RNDr. Petra Nábělková, Ph.D.
Matematický ústav v Opavě
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MU01936/01: Čt 9:45–11:20 R2, O. Stolín
Předpoklady
! MU10936 Numerické metody-cvičení && ! NOW ( MU10936 Numerické metody-cvičení ) && TYP_STUDIA ( B )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Probíraná látka je procvičována na jednodušších příkladech. Cílem této přípravy je hlubší pochopení probíraných metod, které umožní studentům efektivně využít možnosti výpočetní techniky v oblasti numerické matematiky.
Osnova
  • Početní příklady na témata, která plně korespondují s tématy probíranými na přednáškách.
Literatura
    doporučená literatura
  • I. Horová. Numerické metody. Masarykova univerzita v Brně, Brno, 1999. ISBN 80-210-2202-7. info
  • J. Segethová. Základy numerické matematiky. Karolinum, Praha, 1998. ISBN 80-7184-596-5. info
  • VITÁSEK, E. Numerické metody. SNTL, Praha, 1987. info
  • Z. Riečanová a kol. Numerické metody a matematická štatistika. Alfa, Bratislava, 1987. ISBN 063-559-87. info
Informace učitele
Získání zápočtu je podmíněno:
aktivní účastí na cvičeních
splnění dílčích kontrolních testů na počet bodů stanovený cvičícím
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2008, léto 2009, léto 2010, léto 2011, léto 2012, léto 2013, léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/sumu/leto2022/MU01936