MU10936 Numerické metody-cvičení

Matematický ústav v Opavě
léto 2022
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Oldřich Stolín, Ph.D. (cvičící)
Garance
RNDr. Petra Nábělková, Ph.D.
Matematický ústav v Opavě
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MU10936/01: Čt 9:45–11:20 R2, O. Stolín
Předpoklady
! MU01936 Numerické metody-cvičení && ! NOW ( MU01936 Numerické metody-cvičení ) && TYP_STUDIA ( B )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Probíraná látka je procvičována na jednodušších příkladech. Cílem této přípravy je hlubší pochopení probíraných metod, které umožní studentům efektivně využít možnosti výpočetní techniky v oblasti numerické matematiky.
Osnova
  • Početní příklady na témata, která plně korespondují s tématy probíranými na přednáškách.
Literatura
    doporučená literatura
  • I. Horová. Numerické metody. Masarykova univerzita v Brně, Brno, 1999. ISBN 80-210-2202-7. info
  • J. Segethová. Základy numerické matematiky. Karolinum, Praha, 1998. ISBN 80-7184-596-5. info
  • VITÁSEK, E. Numerické metody. SNTL, Praha, 1987. info
  • Z. Riečanová a kol. Numerické metody a matematická štatistika. Alfa, Bratislava, 1987. ISBN 063-559-87. info
Informace učitele
Získání zápočtu je podmíněno:
aktivní účastí na cvičeních
splnění dílčích kontrolních testů na počet bodů stanovený cvičícím
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2000, léto 2001, léto 2002, léto 2003, léto 2004, léto 2005, léto 2006, léto 2007, léto 2008, léto 2009, léto 2010, léto 2011, léto 2012, léto 2013, léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/sumu/leto2022/MU10936