MU03054 Seminář z matematické analýzy III

Matematický ústav v Opavě
zima 2021
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. RNDr. Jaroslav Smítal, DrSc. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Jaroslav Smítal, DrSc.
Matematický ústav v Opavě
Předpoklady
MU03041 Seminář z matematické analýzy && TYP_STUDIA ( N )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Náplní semináře jsou referáty resp. přednášky účastníků o vlastních nebo cizích nových výsledcích. Na semináři též vystupují hosté, i ze zahraničí. V tom případě se přednášky konají zpravidla v angličtině. Zařazeny jsou i tzv. pracovní semináře, na nichž se uvádějí otevřené problémy a hledají se případné cesty k jejich řešení.
Osnova
  • Program semináře je zveřejňován průběžně vždy na několik nadcházejících týdnů na www stránkách ústavu. Tematické zaměření: Hlavně dynamické systémy, ale obecně matematická anaýza a příbuzné obory.
Informace učitele
Podmínkou absolvování předmětu je účast na semináři, po dohodě se studentem může být nahrazeno vlastním vystoupením.
AktivityNáročnost [h]
Seminář26
Celkem26
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2012, zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/sumu/zima2021/MU03054