MU03255 Kapitoly z funkcionální analýzy II

Matematický ústav v Opavě
léto 2022
Rozsah
2/2/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc.
Matematický ústav v Opavě
Předpoklady
( MU03253 Kapitoly z funkc. analýzy I || MU03254 Kapitoly z funkc. analýzy I ) && TYP_STUDIA ( N )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
V předmětu studenti získají základní znalosti z vybraných pokročilých partií funkcionální analýzy nutné jak pro další studium matematiky, tak také pro absolvování předmětu Kapitoly z Funkcionální analýzy. Svým obsahem pak pokrývá část znalostí uvedených v Požadavcích ke státním závěrečným zkouškám.
Osnova
 • Přednášky:
  Riesz-Schauderova teorie.
  Banachovy algebry.
  Spektrální teorie v Hilbertově prostoru.
  Základy teorie distribucí.
Literatura
  povinná literatura
 • W. Rudin. Functional analysis. McGraw-Hill, 1973. info
  doporučená literatura
 • V. I. Averbuch. Functional Analysis, pomocné učební texty MÚ SU. MÚ SU, Opava, 1999. info
 • L. Mišík. Funkcionálna analýza. Bratislava, 1989. info
 • K. Najzar. Funkcionální analýza. Praha, 1988. info
 • A. N. Kolmogorov, S. V. Fomin. Základy teorie funkcí a funkcionální analýzy. Praha, SNTL, 1975. info
Informace učitele
Zkouška: znalost látky v rozsahu probraném na přednáškách.
Zápočet: aktivní účast na cvičeních, zvládnutí kontrolního testu alespoň na 60%.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2000, léto 2001, léto 2002, léto 2003, léto 2004, léto 2005, léto 2006, léto 2007, léto 2008, léto 2009, léto 2010, léto 2011, léto 2012, léto 2013, léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021.