MU03258 Geometrická teorie parciálních diferenciálních rovnic I

Matematický ústav v Opavě
zima 2019
Rozsah
2/2/0. 6 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. RNDr. Artur Sergyeyev, DSc. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Artur Sergyeyev, DSc.
Matematický ústav v Opavě
Předpoklady
( MU02037 || MU03035 Parciální dif. rovnice II || MU03135 Parciální dif. rovnice II ) && TYP_STUDIA ( N )
MU/02024, MU/02027, MU/03038
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
V tomto kursu se seznámíme s řadou moderních metod řešeni diferenciálních rovnic, které se nachází na rozhrání geometrie tzv. jetových prostorů a teorie Lieovych grup a algeber. Pro úspěšné absolvování tohoto kursu je nutná dobrá znalost standardní teorie obyčejných a parciálních diferenciálních rovnic a diferenciální geometrie.
Osnova
 • Prostory jetů, totální derivace, prodloužení diferenciálních rovnic.
  Bodové transformace, infinitezimální symetrie a jejich výpočet.
  Integrování ODR a redukce s použitím symetrií. Invariantní řešení.
  Vyšší (zobecněné) symetrie. Evoluční derivace a evoluční tvář vyšší symetrie. Lieova závorka symetrií. Bodové a kontaktní symetrie jako speciální případy vyšších symetrií.
Literatura
  doporučená literatura
 • A.M. Vinogradov, I.S. Krasil'ščik, eds. Simmetrii i zakony sochraneniya uravnenij matematičeskoj fiziki. Faktorial, Moskva, 1997. info
 • P. J. Olver. Applications of Lie groups to differential equations. Springer, New York, 1993. info
 • G. W. Bluman a S. Kumei. Symmetries and Differential Equations. Springer, New York, 1989. info
  neurčeno
 • C. Rogers a W. F. Shadwick. Bäcklund transformations and Their Applications. Academic Press, New York, 1982. info
Informace učitele
Účast na přednáškách je žádoucí. Přednášející během první přednášky sdělí studentům své požadavky ohledně podmínek úspěšného absolvování předmětu. K udělení zápočtu je zapotřebí získat alespoň 60 procent bodů ze zápočtových písemek (zpravidla jsou to dvě písemky během semestru) nebo 70 procent bodů z opravné zápočtové písemky. Přesné podmínky a data konání písemek stanovuje cvičící. Zkouška je pouze ústní. Na ní se prověřují odborné znalosti a dovednosti studentů získané během studia daného předmětu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 1999, zima 2000, zima 2001, zima 2002, zima 2003, zima 2004, zima 2005, zima 2006, zima 2007, zima 2008, zima 2009, zima 2010, zima 2011, zima 2012, zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/sumu/zima2019/MU03258