MU03266 Úvod do Hamiltonovských systémů

Matematický ústav v Opavě
zima 2021

Předmět se v období zima 2021 nevypisuje.

Rozsah
2/2/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. RNDr. Artur Sergyeyev, DSc. (přednášející)
RNDr. Petr Vojčák, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Artur Sergyeyev, DSc.
Matematický ústav v Opavě
Předpoklady
MU03038 Diferenciální geometrie I && TYP_STUDIA ( N )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámení studentů se základy Poissonovy a symplektické geometrie a teorie Hamiltonovských systémů.
Osnova
 • - Poissonova závorka, Poissonovy a symplektické struktury na hladkých varietách, Darbouxova věta.
  - Integrály pohybu, symetrie, Hamiltonián, Hamiltonovská vektorová pole, Hamiltonovy rovnice.
  - Legendreova transformace a souvislost mezi Lagrangeovským a Hamiltonovským formalismem.
  - Úplná integrabilita a Liouvilleova věta.
  - Hamiltonova-Jacobiho rovnice, úplný integrál, separace proměnných
Literatura
  povinná literatura
 • R. Berndt. An Introduction to Symplectic Geometry. AMS, 2001. info
 • P. J. Olver. Applications of Lie groups to differential equations. Springer, New York, 1993. info
  doporučená literatura
 • V. I. Arnold. Mathematical methods of classical mechanics. Springer, New York, 1999. ISBN 0387968903. info
 • L. D. Landau, E. M. Lifshitz. Mechanics. Pergamon Press, 1960. info
  neurčeno
 • M. Fecko, J. Korbaš, M. Niepel, P. Ševera. Zimná škola symplektickej geometrie. Bratislava, 2007. URL info
Informace učitele
Účast na přednáškách je žádoucí. Přednášející během první přednášky sdělí studentům své požadavky ohledně podmínek úspěšného absolvování předmětu. K udělení zápočtu je zapotřebí získat alespoň 60 procent bodů ze zápočtových písemek (zpravidla jsou to dvě písemky během semestru) nebo 70 procent bodů z opravné zápočtové písemky. Přesné podmínky a data konání písemek stanovuje cvičící. Zkouška je pouze ústní. Na ní se prověřují odborné znalosti a dovednosti studentů získané během studia daného předmětu.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.

 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/sumu/zima2021/MU03266