MU10233 Pravděpodobnost a statistika

Matematický ústav v Opavě
zima 2021
Rozsah
0/0/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
RNDr. Oldřich Stolín, Ph.D. (přednášející)
Garance
RNDr. Oldřich Stolín, Ph.D.
Matematický ústav v Opavě
Rozvrh
Pá 1. 10. 9:45–11:15 B2, Pá 8. 10. 18:30–20:00 110, Pá 12. 11. 16:55–18:25 110
Předpoklady
TYP_STUDIA ( B )&& FORMA ( K ) && ! MU10133 Pravděpodobnost a statistika
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Základní pojmy a principy teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky.
Osnova
 • - náhodný pokus, náhodný jev, statistická a klasická definice pravděpodobnosti, podmíněná pravděpodobnost, nezávislost
  - náhodná proměnná, distribuční funkce, diskrétní a spojité náhodné proměnné, číselné charakteristiky, některá důležitá rozdělení pravděpodobnosti, nezávislé náhodné proměnné
  - náhodný výběr, bodové a intervalové odhady, statistické zpracování naměřených údajů,
  úvod do testování statistických hypotéz
Literatura
  doporučená literatura
 • J. Anděl. Matematika náhody. Matfyzpress, Praha, 2000. ISBN 80-85863-52-9. info
 • J. Ramík, A. Wissgärber. Statistika A. Karviná, 1995. ISBN 80-85879-43-3. info
 • J. Anděl. Matematická statistika. Praha, 1987. info
 • Z. Riečanová a kol. Numerické metody a matematická štatistika. Alfa, Bratislava, 1987. ISBN 063-559-87. info
 • J. Likeš, J. Machek. Matematická statistika. Praha, 1983. info
 • J. Likeš, J. Machek. Počet pravděpodobnosti. Praha, 1982. info
Informace učitele
Požadavky pro získání zápočtu určuje cvičíčí. V zásadě by studenti měli být schopni řešit jednoduché praktické úlohy. Totéž platí pro písemnou část zkoušky. V její ústní části se prověřuje orientace v základních pojmech teorie.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2007, zima 2008, zima 2009, zima 2010, zima 2011, zima 2012, zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/sumu/zima2021/MU10233