MU11150 Matematické metody v ekonomice a řízení II

Matematický ústav v Opavě
léto 2023
Rozsah
3/2/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. RNDr. Zdeněk Kočan, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Oldřich Stolín, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Zdeněk Kočan, Ph.D.
Matematický ústav v Opavě
Rozvrh
Po 9:45–12:10 R1
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MU11150/01: Čt 12:15–13:50 BF - BrainFitness, O. Stolín
Předpoklady
MU11149 Mat. metody v ekon. a říz. I && TYP_STUDIA ( B )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Student zná další základní matematické pojmy, tvrzení, úlohy a postupy řešení úloh, které našly využití v praxi, zejména ekonomické, a umí je použít při řešení praktických úloh.
Osnova
 • Teorie skladů a zásob:
  - základní pojmy, deterministické modely
  - stochastické modely
  - modely Q, P, modely P s pojistnou zásobou
  Teorie front:
  - modelový příklad, vstup a jeho charakteristiky, obslužní systém a jeho statistická analýza
  - režim fronty, režim obsluhy, Kendallova klasifikace systémů hromadné obsluhy, proces růstu a zániku
  - intenzita provozu, střední počet zákazníků v obslužném systému, délka fronty a doba čekání v systému M/M/1 a obecně M/M/s
Literatura
  povinná literatura
 • F. S. Hillier, G. J. Lieberman. Introduction to Operations Research. New York, 2010. ISBN 978-007-132483-0. info
 • J. Jablonský. Operační výzkum. Kvantitativní modely pro ekonomické rozhodování. Praha, 2007. ISBN 978-80-86946-44-3. info
  doporučená literatura
 • N. Balakrishnan, B. Render, R. M. Stair, Jr. Managerial Decision Modeling with Spreadsheets. New Jersey: Prentice Hall, 2007. ISBN 0-13-195114-9. info
 • J. Ramík a kol. Operační analýza. OPF SU, Karviná, 2004. info
 • I. Gros. Kvantitativní metody v manažerském rozhodování. Grada, Praha, 2003. ISBN 80-247-0421-8. info
 • Š. Peško, J. Smieško. Stochastické modely operačnej analýzy. Žilinská univerzita, Žilina, 1999. ISBN 80-7100-570-3. info
 • M. Maňas a kol. Matematické metody v ekonomice. Praha, 1991. info
 • J. Kožíšek. Operační a systémová analýza II. ČVUT, Praha, 1991. info
 • J. Dudorkin. Operační výzkum. ČVUT, Praha, 1991. info
 • R. Hušek, M. Maňas. Matematické modely v ekonomii. Praha: SNTL, 1989. info
 • Kluvánek, Brandalík. Operačná analýza I - teorie hromadné obsluhy. Alfa, Bratislava, 1981. info
Informace učitele
Pro získání zápočtu je nutné vypracování projektu v určeném rozsahu, formě a termínu a jeho úspěšná obhajoba.
Pro úspěšné absolvování zkoušky je nutné v písemné části i ústní části prokázat aspoň základní znalosti probraného učiva.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2000, léto 2001, léto 2002, léto 2003, léto 2004, léto 2005, léto 2006, léto 2007, léto 2008, léto 2009, léto 2010, léto 2011, léto 2012, léto 2013, léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/sumu/leto2023/MU11150