MU11149 Matematické metody v ekonomice a řízení I

Matematický ústav v Opavě
zima 2023
Rozsah
3/2/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. RNDr. Zdeněk Kočan, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Oldřich Stolín, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Zdeněk Kočan, Ph.D.
Matematický ústav v Opavě
Rozvrh
Út 8:05–10:30 R2
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MU11149/01: Čt 13:05–14:40 LVT2, O. Stolín
Předpoklady
( MU20002 Matematická analýza II || MU01002 Matematická analýza II || MU10130 Matematická analýza II ) && ( MU20006 Algebra II || MU01016 Algebra II || MU10006 Algebra II || MU10016 Seminář z matematiky II || MU10132 Algebra II ) && TYP_STUDIA ( B )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Student zná základní matematické pojmy, tvrzení, úlohy a postupy řešení úloh, které našly využití v praxi, zejména ekonomické, a umí je použít při řešení praktických úloh.
Osnova
 • - Úvod do lineárního programování - formulace základních úloh, přepis do rovnicového tvaru, přípustné a optimální řešení
  - Simplexová metoda
  - Dualita
  - Parametrické programování
  - Distribuční úlohy
  - Celočíselné programování
  - Dynamické programování
  - Vybrané partie z teorie her: smíšené strategie, hry proti přírodě, algoritmy řešení
Literatura
  povinná literatura
 • F. S. Hillier, G. J. Lieberman. Introduction to Operations Research. New York, 2010. ISBN 978-007-132483-0. info
 • B. Korda a kol. Matematické metody v ekonomii. Praha, 1967. info
  doporučená literatura
 • N. Balakrishnan, B. Render, R. M. Stair, Jr. Managerial Decision Modeling with Spreadsheets. New Jersey: Prentice Hall, 2007. ISBN 0-13-195114-9. info
 • K. Hasík. Matematické metody v ekonomii. MÚ SU, Opava, 2006. info
Informace učitele
Pro získání zápočtu je nutné vypracování projektu v určeném rozsahu, formě a termínu a jeho úspěšná obhajoba. Student má možnost požádat o sjednání řešení praktické úlohy u některého z poskytovatelů praxe (viz část Cíle předmětu).
Pro úspěšné absolvování zkoušky je nutné v písemné části i ústní části prokázat aspoň základní znalosti probraného učiva.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 1999, zima 2000, zima 2001, zima 2002, zima 2003, zima 2004, zima 2005, zima 2006, zima 2007, zima 2008, zima 2009, zima 2010, zima 2011, zima 2012, zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/sumu/zima2023/MU11149