MU11168 Matematická ekonomie II

Matematický ústav v Opavě
léto 2020
Rozsah
2/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Mgr. Barbora Volná, Ph.D. (přednášející)
Ing. Mgr. Barbora Volná, Ph.D. (cvičící)
Garance
Ing. Mgr. Barbora Volná, Ph.D.
Matematický ústav v Opavě
Rozvrh
Út 9:45–11:20 RZ
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MU11168/01: Út 11:25–12:10 RZ, B. Volná
Předpoklady
MU11165 Matematická ekonomie I && TYP_STUDIA ( B )
Absolvování předmětu Matematická ekonomie I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Matematický popis složitějších ekonomických situací, analýza důchodů, trhu peněz a trhu zboží matematickými prostředky odpovídajícími bakalářskému studiu.
Osnova
 • - princip multiplikátoru, statický multiplikátor ve dvousektorovém ekonomickém modelu
  - multiplikátory ve tří- a čtyřsektorovém modelu
  - akcelerátor a jeho interakce s multiplikátorem
  - dynamický multiplikátor
  - důchodová analýza
  - rovnovážná úroveň důchodu, její matematické a grafické odvození
  - model IS - LM
  - investiční funkce a agregátní poptávka, odvození křivky IS
  - trh peněz a odvození křivky LM
  - globální rovnováha na trhu zboží a peněz a její analytické vyjádření
  - fiskální a monetární politika podle modelu IS -LM
Literatura
  doporučená literatura
 • Kolektiv autorů. Matematická ekonomie II. VŠB Ostrava, 1995. ISBN 80-7078-294-3. info
 • R. G. D. Allen. Matematická ekonomie II. Academia Praha, 1971. info
Informace učitele
Pro získání zápočtu je potřeba vyřešit zadané příklady a odevzdat formou semestrální práce.
Zkouška probíhá ústní formou na probíraná témata.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2000, léto 2001, léto 2002, léto 2003, léto 2004, léto 2005, léto 2006, léto 2007, léto 2008, léto 2009, léto 2010, léto 2011, léto 2012, léto 2013, léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/sumu/leto2020/MU11168