MU11170 Podniková ekonomika II

Matematický ústav v Opavě
zima 2022
Rozsah
2/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Jan Melecký, Ph.D. (přednášející)
Ing. Jan Melecký, Ph.D. (cvičící)
Garance
Ing. Jan Melecký, Ph.D.
Matematický ústav v Opavě
Rozvrh
Po 19. 9. až Pá 14. 10. Po 8:05–9:40 110, Čt 20. 10. až Pá 16. 12. Čt 15:35–17:10 110
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MU11170/01: Po 19. 9. až Pá 14. 10. Po 9:45–10:30 110, Čt 20. 10. až Pá 16. 12. Čt 17:15–18:00 110, J. Melecký
Předpoklady
( MU11139 Podniková ekonomika I || MU11169 Podniková ekonomika I ) && TYP_STUDIA ( B )
Znalost základních kategorií z předmětů Mikroekonomie a Makroekonomie, znalost základů účetnictví a principu akruálního účetnictví, znalost témat z předmětu Podniková ekonomika I.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem přednášek a cvičení z předmětu Podniková ekonomika I je popis, vysvětlení a aplikace výsledků základních, často používaných postupů a metod v ekonomice a řízení podniku.
Výstupy z učení
Znalost základních kategorií podnikové ekonomiky. Schopnost samostatně vypracovat hodnocení efektivnosti investičních projektů, provést vyhodnocení získaných výsledků, včetně formulace manažerských doporučení k dalšímu postupu při řízení investiční činnosti podniku.
Schopnost uplatňování kontextového přístupu při práci s informacemi ve vztahu k finančnímu a ekonomickému řízení podniku.
Osnova
 • 1. Výnosové a nákladové souvislosti tvorby hospodářského výsledku podniku
  2. Analýza bodu zvratu, limit ceny, variabilních a fixních nákladů
  3. Citlivostní analýza
  4. Výroba, plánování výroby, výrobní kapacita, produktivita
  5. Podnikatelský záměr a investiční rozhodování
  6. Hodnocení ekonomické efektivnosti investic:
  6.1 Druhy investic, způsoby pořizování a financování
  6.2 Hodnocení investic, základní východiska
  6.3 Ukazatel výnosnosti investice
  6.4 Metoda doby splacení
  6.5 Metoda čisté současné hodnoty
  6.6 Metoda vnitřního výnosového procenta
  6.7 Hodnocení investic pomocí ukazatele EVA
  7. Zadání semestrální práce pro týmy studentů, prezentace výsledků jednotlivými týmy a kolektivní
  diskuse výsledků
Literatura
  povinná literatura
 • M. Synek, E. Kislingerová. Podniková ekonomika. 5., přeprac. a dopl. vyd. C.H. Beck, Praha, 2010. ISBN 978-80-7400-336-3. info
 • M. Synek, H. Kopkáně, M. Kubálková. Manažerské výpočty a ekonomická analýza. Praha: C.H. Beck, 2009. ISBN 978-80-7400-154-3. info
  doporučená literatura
 • T. Petřík. Ekonomické a finanční řízení firmy. Manažerské účetnictví v praxi. 2. vyd. Grada Publishing, Praha, 2009. ISBN 978-80-7400-336-3. info
 • J. Fotr, I. Souček. Podnikatelský záměr a investiční rozhodování. 1. vyd. Grada, Praha, 2009. ISBN 80-247-0939-2. info
 • E. Grublová a kol. Podniková ekonomika. Repronis, Ostrava, 2004. ISBN 80-86122-75-1. info
Informace učitele
Aktivní účast na přednáškách a cvičeních. Aktivní přístup k vyřešení zadaných úloh. Vypracování semestrální práce a její úspěšná obhajoba.
AktivityNáročnost [h]
Cvičení13
Domácí příprava na výuku15
Přednáška26
Příprava na zkoušku15
Semestrální práce15
Celkem84
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2000, léto 2001, léto 2002, léto 2003, léto 2004, léto 2005, léto 2006, léto 2007, léto 2008, léto 2009, léto 2010, léto 2011, léto 2012, zima 2012, léto 2013, zima 2013, léto 2014, zima 2014, léto 2015, zima 2015, léto 2016, zima 2016, léto 2017, zima 2017, léto 2018, zima 2018, léto 2019, zima 2019, zima 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/sumu/zima2022/MU11170