MU11189 Business Processes

Mathematical Institute in Opava
Winter 2022
Extent and Intensity
2/2/0. 4 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Ing. Stanislav Häuser, CSc. (lecturer)
Ing. Ladislav Kříž (seminar tutor)
Guaranteed by
Ing. Jan Melecký, Ph.D.
Mathematical Institute in Opava
Timetable
Mon 24. 10. to Mon 31. 10. Mon 8:05–13:00 RZ; and Mon 26. 9. 8:05–11:20 RZ, Mon 7. 11. 8:05–11:20 RZ, Mon 14. 11. 8:05–11:20 RZ, Mon 12. 12. 8:05–11:20 RZ
 • Timetable of Seminar Groups:
MU11189/01: Tue 11. 10. to Tue 18. 10. Tue 16:25–18:00 R1, Tue 22. 11. to Tue 6. 12. Tue 16:25–18:00 R1; and Tue 4. 10. 16:25–18:50 R1, L. Kříž
Prerequisites (in Czech)
TYP_STUDIA ( B )
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The mission of the course Company proceses is to introduce students to issues of process management in managerial praxes and to be prepared for courses specialised for mathematical modeling and process management. Students will be introduced to issues of company structers based on functional and process principles, how to form fractal organisations based on principles of living systems and cybernetics models, they will understand principles of process regulations and processs innovation (Kaizen, Reengineering)
Syllabus
 • 1. Structers and systems of company management
  2. Principles of living systems
  3. Cybernetics model of management
  4. Principles of fractal organisations
  5. Feedback process regulation
  6. Process diagnostics
  7. Process benchmarking
  8. Process innovation: Kaizen, Reengineering
  9. Modelling and system dynamics in process management
  10. Practical applications
Literature
  required literature
 • FIŠER, Roman. Procesní řízení pro manažery: jak zařídit, aby lidé věděli, chtěli, uměli i mohli. Praha, 2014. ISBN 978-80-247-5038-5. info
 • KOPČAJ, Andrej. Spirálový management. Praha, 2007. ISBN 978-80-86851-71-6. info
  recommended literature
 • ŘEPA, Václav. Podnikové procesy: procesní řízení a modelování. Praha, 2006. ISBN 80-247-1281-4. info
 • CARDA, Antonín a Renata KUNSTOVÁ. Workflow: nástroj manažera pro řízení podnikových procesů. 2. rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2003. ISBN 80-247-0666-0. info
 • ROBSON, Mike a Philip ULLAH. Praktická příručka podnikového reengineeringu. Praha: Management Press, 1998. ISBN 80-85943-64-6. info
 • KARLÖF, Bengt a Svante ÖSTBLOM. Benchmarking - jak napodobit úspěšné: ukazatel cesty k dokonalosti v kvalitě a produktivitě. Praha, 1995. ISBN 80-85865-23-8. info
 • PERNICA, Petr. Logistika: (základy). Praha: Vysoká škola ekonomická, 1991. ISBN 80-7079-158-6. info
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course can also be completed outside the examination period.
Teacher's information
Attendance at lectures and seminars, min. 80%.
Elaborate a seminar work in defined scope, form and date and successful presentation.
Pass a knowledge test.
Mastering the oral exam.

ActivityDifficulty [h]
Cvičení26
Domácí příprava na výuku20
Přednáška26
Příprava na zápočet20
Semestrální práce20
Summary112
The course is also listed under the following terms Winter 2020, Winter 2021.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/sumu/winter2022/MU11189