MU11192 Praxe pro ekonomy II

Matematický ústav v Opavě
zima 2022
Rozsah
0/6/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Jan Melecký, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Petr Seďa, Ph.D. (cvičící)
Garance
Ing. Jan Melecký, Ph.D.
Matematický ústav v Opavě
Kontaktní osoba: Ing. Katarína Petrlová, Ph.D.
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MU11192/01: Pá 8:05–13:00 110, P. Seďa
Předpoklady
MU11191 Praxe pro ekonomy I && TYP_STUDIA ( B ) && SOUHLAS
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je předat studentům praktické znalosti a dovednosti. Studenti docházejí během semestru jeden den týdně do podniků a institucí a podílí se na řešení vybraných problémů.
Osnova
 • 1. Prohlubování znalostí o subjektu, kde je praxe vykonávána.
  2. Sběr a zpracování dat pro vypracování bakalářské práce.
  3. Rozpracování tématu bakalářské práce a průběžné konzultace se zástupci poskytovatele praxe.
  4. Závěrečná prezentace výstupů praktické části bakalářské práce pro zástupce poskytovatele praxe.
  5. Předání požadovaných výstupů praktické části bakalářské práce zástupci poskytovatele praxe.
Literatura
  povinná literatura
 • F. S. Hillier, G. J. Lieberman. Introduction to operations research. New York, 2010. ISBN 978-007-132483-0. info
 • N. Balakrishnan, B. Render, R. M. Stair, Jr. Managerial decision modeling with spreadsheets. 2nd ed. Pearson/Prentice Hall, 2007. ISBN 01-319-5114-9. info
 • J. Jablonský. Operační výzkum - kvantitativní modely pro ekonomické rozhodování 3. vyd. Profesional Publishing, Praha, 2007. ISBN 978-80-86946-44-3. info
 • I. Gros. Kvantitativní metody v manažerském rozhodování. Grada, Praha, 2003. ISBN 80-247-0421-8. info
  doporučená literatura
 • Metodika úpravy, zpracování a zpřístupňování závěrečných prací na Matematickém ústavu v Opavě. Opava. URL info
 • Předloha pro psaní kvalifikačních prací. Opava. URL info
 • J. Peterková. Tvorba diplomové práce. VŠE v Praze, Praha, 2004. ISBN 80-245-0776-5. info
Informace učitele
Pravidelná a aktivní účast na praxi. Podmínkou pro udělení zápočtu je úspěšné hodnocení poskytovatele praxe.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/sumu/zima2022/MU11192