MU11191 Praxe pro ekonomy I

Matematický ústav v Opavě
léto 2023
Rozsah
0/6/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Ing. Petr Seďa, Ph.D. (cvičící)
Garance
Ing. Jan Melecký, Ph.D.
Matematický ústav v Opavě
Kontaktní osoba: Ing. Katarína Petrlová, Ph.D.
Předpoklady
MU20002 Matematická analýza II && MU20006 Algebra II && MU11149 Mat. metody v ekon. a říz. I && MU20009 Pravděpodobnost a statistika I && TYP_STUDIA ( B ) && SOUHLAS
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je předat studentům praktické znalosti a dovednosti. Studenti docházejí během semestru 1 den týdně do podniků a institucí a podílí se na řešení vybraných problémů.
Osnova
 • 1. Získání základních informací o poskytovateli praxe.
  2. Pochopení organizační struktury poskytovatele praxe.
  3. Poznání základních a vedlejších cílů poskytovatele praxe.
  4. Analýza podnikového zadání.
  5. Podíl na řešení podnikového zadání.
  6. Vytvoření zadání bakalářské práce.
  7. Úspěšná prezentace zadání bakalářské práce.
Literatura
  povinná literatura
 • F. S. Hillier, G. J. Lieberman. Introduction to operations research. New York, 2010. ISBN 978-007-132483-0. info
 • N. Balakrishnan, B. Render, R. M. Stair, Jr. Managerial decision modeling with spreadsheets. 2nd ed. Pearson/Prentice Hall, 2007. ISBN 01-319-5114-9. info
 • J. Jablonský. Operační výzkum - kvantitativní modely pro ekonomické rozhodování 3. vyd. Profesional Publishing, Praha, 2007. ISBN 978-80-86946-44-3. info
 • I. Gros. Kvantitativní metody v manažerském rozhodování. Grada, Praha, 2003. ISBN 80-247-0421-8. info
  doporučená literatura
 • Metodika úpravy, zpracování a zpřístupňování závěrečných prací na Matematickém ústavu v Opavě. Opava. URL info
 • Předloha pro psaní kvalifikačních prací. Opava. URL info
 • J. Peterková. Tvorba diplomové práce. VŠE v Praze, Praha, 2004. ISBN 80-245-0776-5. info
Informace učitele
Pravidelná a aktivní účast na praxi. Úspěšná prezentace zadání bakalářské práce.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/sumu/leto2023/MU11191