MU20009 Pravděpodobnost a statistika I

Matematický ústav v Opavě
zima 2021
Rozsah
2/2/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
RNDr. Oldřich Stolín, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Vojtěch Pravec, Ph.D. (cvičící)
Ing. Petr Seďa, Ph.D. (cvičící)
Garance
RNDr. Oldřich Stolín, Ph.D.
Matematický ústav v Opavě
Rozvrh
Út 14:45–16:20 RZ
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MU20009/01: Čt 10:35–12:10 R1, P. Seďa
Předpoklady
MU20002 Matematická analýza II && TYP_STUDIA ( B )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem tohoto dvousemestrálního kurzu je seznámit posluchače se základními pojmy a principy teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky. První část kurzu je zaměřena na vysvětlení základních pojmů teorie pravděpodobnosti a jejího vztahu k matematické statistice.
Osnova
 • 1. Pravděpodobnost na konečných prostorech.
  2. Elementární statistika.
  3. Pravděpodobnost na abstraktních prostorech.
  4. Číselné charakteristiky náhodných proměnných.
  5. Nezávislost.
  6. Limitní věty.
  7. Bodové odhady.
  8. Charakteristické funkce.
  9. Intervalové odhady.
  10. Testování statistických hypotéz.
  11. Náhodné vektory.
  12. Korelace a regrese.
Literatura
  povinná literatura
 • K. Zvára, J. Štěpán. Pravděpodobnost a matematická statistika. Praha, 2012. ISBN 978-80-7378-218-4. info
 • S.Dineen. Probability Theory in Finance: A Mahematical Guide to the Black-Sholes Formula. 2005. ISBN 0-8218-3951-9. info
 • Z. Riečanová a kol. Numerické metody a matematická štatistika. Alfa, Bratislava, 1987. ISBN 063-559-87. info
  doporučená literatura
 • T. Neubrunn, B. Riečan. Miera a integrál. Bratislava, 1981. info
  neurčeno
 • J. Anděl. Matematika náhody. Matfyzpress, Praha, 2000. ISBN 80-85863-52-9. info
Informace učitele
Zkouška z předmětu sestává z písemné a ústní části. Písemnou část je nutné vypracovat alespoň na 60%, ústní část obsahuje dvě teoretické otázky, které musí uchazeč/ka zodpovědět. K získání zápočtu je nutná pravidelná aktivní účast na cvičeních a dvě písemné práce (alespoň 60%)
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/sumu/zima2021/MU20009