MU20009 Pravděpodobnost a statistika I

Matematický ústav v Opavě
zima 2023
Rozsah
2/2/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Ing. Petr Seďa, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Petr Seďa, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Ing. Petr Seďa, Ph.D.
Matematický ústav v Opavě
Rozvrh
Čt 8:55–10:30 R2
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MU20009/01: Čt 10:35–12:10 R2, P. Seďa
Předpoklady
MU20002 Matematická analýza II && TYP_STUDIA ( B )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem tohoto jednosemestrálního kurzu je seznámit posluchače se základními pojmy a principy teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky. První část kurzu je zaměřena na vysvětlení základních pojmů teorie pravděpodobnosti a jejího vztahu k matematické statistice.
Osnova
 • 1. Pravděpodobnost na konečných prostorech.
  2. Elementární statistika.
  3. Pravděpodobnost na abstraktních prostorech.
  4. Číselné charakteristiky náhodných proměnných.
  5. Nezávislost.
  6. Limitní věty.
  7. Bodové odhady.
  8. Intervalové odhady.
  9. Testování statistických hypotéz.
  10. Náhodné vektory, korelace a regrese.
Literatura
  povinná literatura
 • ROHATGI, V. K. a A. K. M. E. SALEH. An Introduction to Probability and Statistics. 3rd edition. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., 2015. 689 s. ISBN 978-1-118-79964-2. URL info
 • K. Zvára, J. Štěpán. Pravděpodobnost a matematická statistika. Praha, 2012. ISBN 978-80-7378-218-4. info
 • DEKKING, Frederik Michel, Cornelis KRAAIKAMP, Hendrik Paul LOPUHAÄ a Ludolf Erwin MEESTER. A Modern Introduction to Probability and Statistics, Understanding Why and How. London: Springer London, 2005. doi:10.1007/1-84628-168-7. URL info
 • Z. Riečanová a kol. Numerické metody a matematická štatistika. Alfa, Bratislava, 1987. ISBN 063-559-87. info
  doporučená literatura
 • S.Dineen. Probability Theory in Finance: A Mahematical Guide to the Black-Sholes Formula. 2005. ISBN 0-8218-3951-9. info
 • J. Anděl. Matematika náhody. Matfyzpress, Praha, 2000. ISBN 80-85863-52-9. info
 • T. Neubrunn, B. Riečan. Miera a integrál. Bratislava, 1981. info
Informace učitele
Zkouška z předmětu sestává z písemné a ústní části. Písemnou část je nutné vypracovat alespoň na 60%, ústní část obsahuje dvě teoretické otázky, které musí uchazeč/ka zodpovědět. K získání zápočtu je nutná pravidelná aktivní účast na cvičeních a jedna písemná práce (úspěšnost alespoň 67%).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/sumu/zima2023/MU20009